Webinar: Conservation Agriculture/Karbon Agro med rådgiver Søren Ilsøe

27.11.2020 (Oppdatert: 11.12.2020) Silja Valand

Torsdag 10. desember får du en unik mulighet til å høre rådgiver, bonde og CA-ekspert Søren Ilsøe snakke om metoden.

CA er en dyrkingsmetode som baserer seg på tre prinsipper

  • Bruk av fangvekster
  • Minimal jordarbeiding
  • Godt vekstskifte

Metoden kan gi økt karbonbinding, bedre jordstruktur, redusert erosjon og næringstap, økt biodiversitet, redusert drivstofforbruk m.m. Dette oppnås samtidig som målet er  å opprettholde eller øke avlingene på sikt. Alt i alt en fremtidsrettet driftemetode.

Søren Ilsøe er en dyktig dansk rådgiver og bonde som har brukt metoden på egen gård og vært involvert i prosjektet «Grønne Marker Sterke Røtter», hvor metoden testes ut i praksis, sammenliknet med mer tradisjonelle dyrkingssystemer.

Torsdag 10. desember får du en unik mulighet til å hørte Søren snakke om metoden, og delta i diskusjon i etterkant. Det er ikke påmelding på møtet, klikk på lenken under og bli med uavhengig av om du har Teams installert eller ikke.

 

Tid: Torsdag 10. desember kl 18 – ca 20.30.

 

Møtelenke

Bli med i møtet på Teams: Click here to join the meeting (åpner teams)

 

Tema:

  • Hva er Conservation Agriculture?
  • Fangvekster og avslutning av fangvekstene
  • Kort om direktesåing
  • Companion Crops i høstraps, resultater fra Danmark
  • Biodiversitet ved Conservation Agriculture, resultater fra prosjekter Grønne Marker Sterke Røtter
  • Økonomi ved ulike driftsformer

Vi legger opp til 2 x 45 min foredrag med ca 10 min til spørsmål og diskusjon etter hver bolk. Det blir også en kort pause mellom de to bolkene.

Deltagelse på webinaret er gratis, og åpent for alle som ønsker det.

 

Finansiering kommer fra Klima og Miljøprogrammet hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

 

Presentasjon fra møte

Conservation agriculture 10.12.20, presentasjon av Søren IlsøeFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.