Verv en venn til NLR Viken!

22.10.2020 (Oppdatert: 23.10.2020)

Vil du prøve et medlemskap i NLR Viken? Eller kjenner du noen som kan bli medlem? Nye medlemmer får gratis medlemskap ut 2020! Verver du et nytt medlem får du en time rådgiving i vervepremie - verver du flere er du med i trekningen av rabatt på medlemskontigenten!

Rådgiver Line Beate Lersveen på besøk i bringebæråkeren hos Siri Kvam-Andersen. Foto: Anders Tufte

Bli medlem i NLR Viken

Vil du prøve et medlemskap i NLR Viken? Eller har du lenge tenkt på å melde deg inn? Nye medlemmer som melder seg inn før 20.12.2020 får gratis medlemskap ut året. Det eneste du forplikter deg til som nytt medlem, er å betale medlemskontigenten for 2021 etter innmelding.

Har du blitt vervet? Husk å oppgi navnet på ververen i innmeldingsskjema!

Innmeldingsskjema finner du her

  

Slik får du vervepremie

Verver du et nytt medlem, får du 1 time gratis rådgivning. Dette kan være gjødselplanlegging, gårdsbesøk, gartneribesøk mm.

Verver du to eller flere nye medlemmer er du i tillegg med i trekningen av 1500 kr. i rabatt fra medlemskontigenten i 2021.

Vi tar kontakt med alle som har oppnådd vervepremie og avtaler videre.

Den du verver må oppgi hvem den er vervet av i innmeldingsskjema. Du kan også selv sende en mail til viken@nlr.no og oppgi navn på dem du verver.

 

Betingelser for vervekampanje

 • Før vervepremien innløses, må nye medlemmer være registrert og ha betalt medlemskontigent for 2021, som faktureres like etter innmelding.
 • Den som verver må selv være medlem i NLR Viken for å motta vervepremie.
 • Vervepremien må brukes innen utgangen av februar 2021.
 • Vervekampanjen varer fra 21.10.2020 til og med 20.12.2020. Alle nye medlemmer må være registrert innen utgangen av vervekampanjen.

Hva oppnår du som medlem?

Som medlem i Norsk Landbruksrådgiving Viken får du mange fordeler. Du kan blant annet være med på markvandringer, bedriftsbesøk og fagmøter eller være med i en dyrkingsgruppe. Du vil også få til sendt aktuelle råd gjennom vekstsesongen. I tillegg kan du alltid ringe eller skrive til en av våre rådgivere om du trenger råd. 

Finn ansatte her

 

Medlemskap gir muligheter til:

 • Gårdsbesøk eller gartneribesøk med rådgiver
 • Utarbeidelse og hjelp med gjødslingsplan, uttak av jordprøver
 • Nyttedyrplan (veksthus)
 • Fagmøter, markdager, kurs, studiereiser osv.
 • Være vert for forsøks- og demonstrasjonsfelt
 • Påvirke innhold og form på rådgiving og rådgivingsenhetens virksomhet
 • Være med i en dyrkingsgruppe
 • Kjøpe intensiv/direkte rådgiving til medlemspris
 • Kjøpe HMS medlemskap
 • SMS med dagsaktuelle nyheter i sesong
 • Være med i lukkede facebookgrupper for din kultur
 • Fagspesifikke medlemsskriv gjennom vekstsesongen. Se oversikt over våre medlemsskriv her. 

 

Priser for medlemsskap og tjenester

InnmeldingsskjemaFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.