Landbrukskontoret i Tønsberg inviterer til kurs om karbonfangst

08.12.2020 (Oppdatert: 08.12.2020)

Økt karboninnhold i jorda gir større avlinger og hjelper plantenes evne til å tåle både overskudd på vann og tørke. Nå inviterer landbrukskontoret i Tønsberg til kurs på nyåret for bønder som vil vite mer om hva som må til for å få rikt karboninnhold i matjorda.

Jord hvor det vokser fangvekster (venstre) er mer stabil enn jord hvor det bare er kornstubb (midten) og jord der det ikke vokser noe (høyre). Foto: Anne Kari Heen

Karbon i jord er viktig for avlingene og miljøet. Økt karboninnhold gir dessuten bedre jordhelse, mindre erosjon og lettere jord.

Tradisjonell produksjon av korn, poteter og grønnsaker tapper jorda for karbon, og det er anslått at karbonmengden i jordbruksjord er blitt redusert med 25 – 75 % globalt. Tap av karbon fra jord bidrar til å endre klimaet.

Når karboninnholdet synker, får jorda dårligere struktur og stabilitet. Det fører til lavere avlinger og økt erosjon.

I stedet for å bidra til klimakrisen, kan jorda drives slik at CO2 fanges og lagres i form av mold. Karboninnholdet i jorda kan økes med 30 kg per dekar årlig! Redusert jordarbeiding kombinert med dyrking av underkulturer og fangvekster kan snu tapet til årlig vekst.

Landbrukskontoret inviterer til kurs

Landbrukskontoret inviterer sammen med Norsk Landbruksrådgiving Viken til praktisk kurs i karbonfangst i jordbruksjord. Kurset består av en kveld med teori innendørs før vi følger opp med markvandringer om våren og høsten. Kurset er rettet mot både konvensjonelt og økologisk landbruk. Tema blir:

  • Etablering av fangvekster – tidspunkt, metode
  • Hvilke arter og sorter egner seg?
  • Metoder for ugraskontroll med fangvekster og redusert jordarbeiding

Kursoversikt

Du kan velge mellom 3 kurskvelder innendørs:

  • 14. januar – Våle samfunnshus, 18:00 til 21:00
  • 28. januar – Semsbyhallen kafeteria, Semsbyveien 102, 18:00 til 21:00
  • 11. februar – Våle samfunnshus, 18:00 til 21:00

Tidspunkt for markvandringene blir bestemt når vekstsesongen er i gang. De påmeldte får informasjon om det seinere.

Påmeldingsfristen er 20. desember. Hvert kurs har plass til 15 deltakere. Første mann til mølla får plass, og bønder i Tønsberg kommune blir prioritert! Vi tilrettelegger kursene i tråd med myndighetenes smittevernråd.

Påmelding hos Tønsberg kommune >Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.