Kurs i bruk av smågnagermidler

09.10.2020 (Oppdatert: 23.10.2020)

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler. Det er nå etablert en autorisasjonsordning slik at bønder som har autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler, kan ta et tilleggskurs for bruk av enkelte smågnagermidler på egen eiendom. Det holdes kurs 28. november og 12. desember.

Musefeller. Foto NLR

Kurset 28. november er nå fullt! Det er satt opp nytt kurs 12. desember.

 

Kursdager: 

 

Lørdag 28. november kl 10.00 - 16.00 - Fullt! 

Sted:  D47, møte og konferansesenter. Adresse: Langgaten 47, 3080 Holmestrand.

Kurset er fulltegnet og påmeldingen er stengt

 

Lørdag 12. desember kl. 10.00 - 16.00

Sted: Skjeestua, Stokke. Adresse: Stokkeveien 152, 3160 Stokke

Mer info og påmelding her

 

Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen samme ettermiddag.

Lærer er Knut Olav Omholt fra Norsk Landbruksrådgiving Viken.

Knut.olav.omholt@nlr.no Tlf. 922 00 180

Kurspris: kr 2.000,-

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Mer info og påmelding her.

Spørsmål kan rettes til Vestfold Landbruksselskap, v/Vestfold Bondelag på telefon 33363200 eller epost vestfold@bondelaget.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.