Koronasituasjonen pr. 16.3.20

16.03.2020 (Oppdatert: 16.03.2020) Knut Olav Omholt

Oppdatering fra HMS-rådgiver i NLR Viken.

Koronavirus, kilde CDC

Det har blitt en vanskelig situasjon også i Norge pga. koronaviruset, og alle tiltakene som er innført for å bremse smittespredningen gir oss ytterligere utfordrigner.  Dette gjelder i høyeste grad også for landbruket.

I NLR Viken sitt område er bekymringa stor blant grøntprodusentene. Fra nå og i de kommende ukene er det planlagt storinnrykk av sesongarbeidere, vesentlig fra land utenfor Skandinavia.  Det er helt nødvendig å ha denne arbeidshjelpa for å få til alt som skal plantes, såes og etter hvert høstes.

Landbruket er avhengig av at forbrukerne har tillit til norske varer.  Vi kan derfor ikke ta noen snarveier for å løse en akutt situasjon, hvis det kan føre til at det oppstår spekulasjoner eller reelle saker om smitte via grønnsaker og bær som går direkte til konsum.

Grøntnæringas situasjon arbeides det med fra sentrale aktører i landbruket opp mot norske myndigheter.  Regjeringa har bevilget 100 mrd. kr i krisehjelp til næringslivet, det virker fornuftig at landbruket også må få sin del av dette. 

I husdyrsektoren er det ikke grunn til å tro at koronaviruset kan smitte fra mennesker til dyr.  Her må husdyrprodusentene forholde seg til de krav varemottakerne stiller.

Vestfold Landbrukstjenester har tilgang på avløsere, som vil kunne komme til en husdyrbesetning.  Men hvordan smittesituasjonen vil være fra eventuell smitte i fjøset og over til avløseren er foreløpig ukjent.

Det anbefales at nøyaktige rutiner for dyrestellet legges inn i beredskapsplanen på den enkelte gård.

Ta kontakt med meg om du ønsker bistand til å lage en beredskapsplan eller du ønsker å snakke om andre ting.  Du treffer meg på tlf. 922 00 180, eller epost knut.olav.omholt@nlr.no.

 

Knut Olav Omholt, HMS rådgiver

Ta kontakt

Ta kontakt med meg om du ønsker bistand til å lage en beredskapsplan eller du ønsker å snakke om andre ting. 

 

Du treffer meg på tlf. 922 00 180, eller epost knut.olav.omholt@nlr.no.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.