Hygiene og HMS kurs for nyansatte i landbruket

07.05.2020 (Oppdatert: 26.05.2020) Knut Olav Omholt

NLR kan nå tilby kurs i hygiene og HMS for nyansatte i landbruket.

En liten hjelper på vei opp i traktoren. Foto: Knut Olav Omholt

Kurset er todelt.  Den ene delen handler om hygiene og varer i ca 1 time, den andre om HMS og varer i ca to timer.  Det er mulig å kjøpe bare en del av kurset, eller en kan kjøpe begge delene.  Kurset går over teams, og det passer med 8 til 30 deltakere.  Kurset er på norsk, hvis det blir stor etterspørsel vurderer NLR Viken å lage en oversettelse, evt bruke tolk.

Dette kurset må ikke forveksles med det vanlige HMS kurset som vi gjennomfører for bønder. Dette er for nyansatte som har behov for slik opplæring. Det er utarbeidet en smittevernveileder som gir bonden/gartneren råd om å gi dokumentert opplæring for sine ansatt i hygiene og HMS.  Dette kurset svarer på dette, og det utstedes kursbevis.  Det vil derfor være det normale at det er arbeidsgiver som sender sine ansatte på slikt kurs og betaler for det.

Foreløpig er det satt opp to datoer for disse kursene på Teams. For begge kursene vil første time omhandle hygiene, de to siste HMS. Datoene er: 

27 mai 

15 juni 

Tidspunkt er fra kl 11-14 

Kursene holdes av HMS rådgiverne i NLR.  Det vil være et samarbeid om gjennomføring av kursene mellom NLR Østafjells, NLR Agder og NLR Viken.  Benytt felles påmeldingslink: 

https://events.provisoevent.no/nlr/events/KursihygieneogHMSmaimai27maiog15juni/register

 

Produsenter med mange ansatte oppfordres til å vurdere muligheten for å ha egne kurs for sine ansatte.  Da kan vi være fleksible med tidspunkt.

Ta kontakt med HMS rådgiver i din NLR region.

NLR Østafjells:  Ingrid Terum                91116080

                           Trude Flatland              92024385

NLR Agder:       Jørund Saaghus            90599974

NLR Viken:       Knut Olav Omholt         92200180

 

Pris:

3 timer hygiene og HMS

500,- pr deltaker

100,- rabatt pr deltaker for mer enn 10 deltakere fra samme arbeidsgiver

Eget kurs med inntil 30 deltakere: 10.000,-

 

1 time hygienekurs

300,- pr deltaker

50,- rabatt pr deltaker for mer enn 10 deltakere fra samme arbeidsgiver

Eget kurs med inntil 30 deltakere: 7.000,-

 

2 timer HMS kurs

400,- pr deltaker

50,- rabatt pr deltaker for mer enn 10 deltakere fra samme arbeidsgiver

Eget kurs med inntil 30 deltakere: 8.000,-

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.