Tid for gjødslingsplanlegging

11.09.2020 (Oppdatert: 11.09.2020) Hanna Pauline Næss Holm

Gjødselplanen er et viktig verktøy for å lykkes med planteproduksjon! En god gjødselplan legger grunnlaget for riktig næringstilførsel når plantene trenger det. Gjødselplan kan spare deg for store utgifter, ved å tilpasse gjødselmengde og gjødseltype.

Forsøk med fosforgjødsling med biorest. Foto: John Ingar Øverland

Hva er en god gjødselplan?

Gjødselplanlegging går ut på å anslå forventet behov for tilførsel av næringsstoffer, basert på betingelser på det gjeldende skiftet. Gjødselplanlegging skal ha som mål å gi avling av god kvalitet, og bidra til å begrense avrenning av næringsstoffer til vassdrag.

En god gjødselplan legger grunnlaget for riktig næringstilførsel når plantene trenger det. Dette gjelder både mineralgjødsel og husdyrgjødsel. Gjødselplan kan spare deg for store utgifter, ved å tilpasse gjødselmengde og gjødseltype til jordtype, vekst og forventa avling.

En god gjødselplan tar hensyn til vekstskifte og jordas egenskaper. Gjødselplanen skal tilfredsstille kravet for utbetaling av tilskudd. Etter forskrift for gjødselplanlegging skal det utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong.

For foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette godkjennes av kommunen.

 

Hvordan lager vi gjødselplan?

På bakgrunn av informasjon fra gårdbruker, setter vi opp en gjødslingsplan som er agronomisk og økonomisk gunstig for gården. Det brukes kunnskap fra lokale forsøk, gjødselnormer og plantenes næringsbehov. I planleggingen bruker vi verktøyet skifteplan (link) som beregner næringstilførsel basert på plantenes behov og jordanalyser.

Det er viktig at gjødselplanen er tilpasset hver enkelt drift, og at gårdbrukeren selv synes gjødselplanen er god.

Ved bestilling av gjødselplan hos oss kan du være så delaktig du ønsker i planleggingen. Her er det flere alternativer til gjennomføring: møte på kontoret med rådgiver, planlegging over nett, telefon eller mail. Praktisk gjennomføring av gjødselplanleggingen avtales nærmere med din planlegger.

 

Dokumentasjon på skifteplan mobil

Med Skifteplan mobil kan du legge inn informasjon som tilfredsstiller kravene i KSL. Alle som lager gjødselplan via NLR får tilgang til å se gjødselplanen på skifteplan mobil. Med en tilleggslisens på skifteplan mobil kan du registrere all aktivitet i vekstsesongen, både gjødsling og plantevern. 

 

Bestill gjødselplan av NLR Viken

NLR Viken utarbeider gjødselplaner innen alle kulturer, for økologisk og konvensjonell drift.

  • Gjødselplan for korn, oljevekster, frøavl og grôvfor bestilles ved å fylle ut bestillingsskjema.
  • Gjødselplan for poteter, grønnsaker, frukt, bær og annet kan bestilles ved å kontakte en av våre ansatte.

 

Priser

Det er medlemspris på gjødselplanlegging. Prisene finner du her.

Du kan bestille gjødselplanlegging hos oss selv om du ikke er medlem. Ved stor pågang vil medlemmer bli prioritert.

 

Gjør du gjødselplanleggingen selv?

Vi bistår deg gjerne ved spørsmål, eller kommer med råd underveis i planleggingen. Ta kontakt med en av våre ansatte.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.