Faste kjørespor - aktuelt for deg?

04.08.2020 (Oppdatert: 04.08.2020)

Faste kjørespor reduserer jordpakkinga og kan gi økt avling og inntjening. Lær mer på NLR-webinar 23. september med en av verdens fremste eksperter, Tim Chamen!

Faste kjørespor vil si at du kjører i nøyaktig samme spor hvert eneste år. Dette gjøres ved hjelp av GPS-teknologi. (Foto: Julie Wiik)

Arrangementsdato: 23. september fra kl. 11:00 til 13:30

Klikk her for å melde deg på webinaret!

Påmeldingsfrist: 17. september

Noen få norske bønder er alt i gang med faste kjørespor, med gode erfaringer. NLR-rådgiver Julie Wiik har satt seg grundig inn i temaet, og ser de store gevinstene som er å hente.

– Norske bønder er generelt langt framme i bruk av teknologi. Erfaringene vi alt har, og kunnskapen vi har bygd opp, tilsier at mange norske jorder kan drives med faste kjørespor i løpet av få år, slår Julie fast.

– De som ikke kan ta steget fullt ut med en gang, bør så langt som mulig strekke seg i den retningen, supplerer Jogeir M. Agjeld, ansvarlig for presisjonslandbruk i NLR. Som et steg på veien har NLR innført begrepet Bevisste kjørespor, hvor så mye som mulig av tankegangen bak faste kjørespor benyttes.

Foredrag for norsk forhold

For å virkelig løfte kunnskapen om emnet, arrangerer NLR webinar 23. september fra kl. 11:00 til 13:30. Foredragsholder er Tim Chamen. Han er leder av CTF Europe og har gjennom en årrekke vært involvert i forskning og praktisk utprøving innen faste kjørespor. Tim har en doktorgrad i hvordan jordpakking påvirker jord og vekster, og hvordan lønnsomheten ved overgang til faste kjørespor er. Tim Chamen er en av verdens ledende agronomer innen faste kjørespor. For å sikre høyest mulig nytteverdi for deg, vil Tim levere et foredrag spesielt for norske forhold.

Er faste kjørespor noe for oss?

Ja! Hos oss, som ellers i verden, ser vi at jordpakking fra maskinene hemmer planteveksten. Vi har få spesialiserte maskiner med avvikende sporvidder. Mange driver ensidig med grovfôr eller korn, slik at vi slipper å tilpasse oss mange ulike mekaniseringslinjer når sporene skal legges. Mange norske bønder har stor teknisk interesse, og også investeringsvilje. I mange tilfeller er dermed det norske landbruket godt egnet for satsing på faste kjørespor.

 Å starte opp med faste kjørespor krever imidlertid en del tankearbeid og kunnskap. Du skal heller ikke forvente at alt er perfekt det første året. Det er derfor lurt å starte planlegginga i god tid, og samle godt med kunnskap. Det vil du uansett dra nytte av, forklarer NLR-rådgiver Julie Wiik. Hun nevner også at NLR har investert i solide dataverktøy der bonde og rådgiver sammen finner det optimale kjøremønsteret.

Dette kan du lære

Tim Chamen vil starte foredraget med de grunnleggende prinsippene for faste kjørespor, og ta for seg gevinstene du kan oppnå, eksempelvis bedret effektivitet og økonomi, og redusert miljøpåvirkning. Deretter går han praktisk til verks om hvordan du tar i bruk faste kjørespor, der alt fra maskinpark og posisjoneringssystem til frøblanding omtales.

Tim går også gjennom hvordan du håndterer bruk av faste kjørespor til daglig, og hva som er gode strategier for vendeteig, sporplassering og eventuelt vekstskifte. Naturlig nok nevner han også resultater fra studier og forsøk. Det er åpent for spørsmål. Mye av webinaret vil rette seg mot grovfôrproduksjon, men her er også mye å hente om du driver med korn.

Vær klar over at foredraget blir holdt på engelsk, men du kan stille spørsmål på norsk, og NLRs rådgivere sitter parat til å oppklare faguttrykk og begreper som du lurer på fortløpende, slik at språket ikke bør være noe stort hinder.

 

Åpent for alle

Webinaret er tiltenkt alle som ønsker mer kunnskap om emnet: Bønder, rådgivere, studenter, forskere, maskinselgere og så videre. For medlemmer i NLR er prisen kr 100. Ikke-medlemmer betaler kr 200. Studenter deltar gratis. Betaling skjer via Vipps, informasjon om dette får du ved påmelding.

 

Detaljert program for webinaret

Påmelding

Påmeldingsfrist: 17. september

Pågående NLR-prosjekt

Norsk landbruksrådgiving Viken og Øst har et pågående prosjekt med faste kjørespor i grovfôrdyrkinga. Vi ønsker å formidle effekten av faste kjørespor på avling og jordkvalitet. Høsten 2019 anlagt to forsøksfelt, et i Vestfold og et i Østfold hvor vi skal sammenligne avling ved faste kjørespor med upåvirket jord, og jord som har blitt kjørt over flere ganger hjul i hjul.

 

Under Storfe 2019 og NLR Teknikkmøtet 2020 holdt Jon Herman Wold-Hansen, gårdbruker i Vestfold, Julie Wiik, rådgiver i NLR Viken og Jogeir Agjeld, fagleder maskinteknikk og presisjonslandbruk, foredrag om emnet.

 

Foredraget finner du her.

 

Arbeidet er finansiert av forskningsmidler over jordbruksavtalen.

 

Lær mer om faste kjørespor: 

> Fagartikkel: Øk grasavlinga med faste kjørespor

> Video om faste kjørespor i grovfôrproduksjon

> Artikkel: Faste kjørespor i eng

> Artikkel fra Norsk Landbruk: – Ha en plan for kjøresporene

> Forskerprofil og publikasjonsliste for Tim ChamenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.