Studentinspirasjon hos NLR Viken

10.09.2019 (Oppdatert: 10.09.2019)

Ferske NMBU-studenter innen plantevitenskap startet semesteret med besøk hos NLR Viken, hvor de fikk et innblikk i NLRs oppgaver som rådgiver for produsenter. Besøket ga innsikt i praktisk planteproduksjon og fremtidige karriereveier etter endt studium.

Veksthusrådgiver Liv Knudtzon og daglig leder ved NLR Viken informerer studentene om NLR sine oppgaver. (Foto: NMBU)

Vi er veldig positive til at studentene kommer på ekskursjon til oss. Kontakten mellom utdanningsinstitusjoner og NLR er viktig for at vi skal fungere godt som bindeledd mellom landbruksforskningen og bonden også i fremtiden, sier Kjetil Gran Bergsholm, som er daglig leder i NLR Viken, og tilføyer:

Det er viktig for studentene å komme ut og se hvordan planteproduksjon foregår i praksis, snakke med rådgivere og produsenter, og få et inntrykk av mulighetene som er der etter endt studium. Samtidig er det viktig for oss å ha kontakt med studentene – både mens de er i utdannings- og forskningsmiljøet og når de er ferdige og ser etter relevante jobber.

Årets studentkull i plantevitenskap besøkte NLR Viken, Gjennestad i Stokke, på den årlige todagers utferden. Den er en viktig del av oppstarten for dette studiet.

På denne årlige utferden besøker vi viktige aktører i samfunnet, som jobber med planteproduksjon og plantebruk. Vi får demonstrert gode eksempler innen plantevitenskapen og betydningen for samfunnet. Det er også et mål at studentene kan få ideer til mulige karriereveier etter endt studium, samt bakgrunn for å velge retning på egen studieplan, sier Anne Kjersti Uhlen, som er professor ved Fakultet for biovitenskap ved NMBU.

Hun mener utferden også er viktig for at studentene skal bli kjent med hverandre og for å legge grunnlaget for et godt klassemiljø. I år var 17 ferske plantevitenskapstudenter med, sammen med tre lærere og en studieveileder.

Uhlen forteller at studentene ble godt mottatt hos NLR Viken av daglig leder Kjetil Gran Bergsholm og veksthusrådgiver Liv Knudtzon.

Studentene fikk høre om NLRs organisasjon og oppgaver, og hva det vil si å være rådgiver med eksempler innen rådgiving for veksthusnæringen. I etterkant har studentene diskutert og evaluert besøkene på utferden, forklarer Uhlen, som siterer tilbakemeldingene:

«Jeg synes besøket ved NLR Viken var veldig spennende. Det var flott at vi fikk møte sentrale personer, og besøket var veldig relevant», sier en av deltakerne, mens en studiekollega fikk øynene opp for viktigheten av kunnskap og meldte tilbake at: «Jeg likte besøket hos Norsk Landbruksrådgiving veldig godt. Det var gøy å møte engasjerte folk som er «hands on» på feltet, og å se hvor viktig kunnskap i plantevitenskap er.» En tredje student var opptatt av de mange ulike feltene og retningene å gå i og kommenterte besøket slik: «Jeg synes at alle stoppene på utferden var spennende og fascinerende – hvert på sitt felt. Jeg ser veldig mange interessante elementer og retninger innen dette fagfeltet, og det har gitt mye motivasjon og interesse.». Studentene fikk også med seg det nye tilbudet om internship: «Dette var god og relevant informasjon for meg. Jeg fikk lyst til søke sommerjobb ved NLR, eller kanskje utnytte det nyetablerte opplegget for internship senere i studiet.».

Studentene fortsatte på reisen gjennom Vestfold, mot Grimstad, og besøk ved NIBIO på Landvik som var reisens vendepunkt. Dermed fikk de se mye av landbruket i Vestfold og de gode mulighetene for planteproduksjon som finnes der.

Besøket hos NLR ble vurdert som et av høydepunktene på turen. Det ga stor motivasjon for å studere plantevitenskap, sier Uhlen.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.