Vellykka plantevernmøte med Felleskjøpet og NLR Viken

04.03.2019 (Oppdatert: 05.03.2019) Ingvild Evju

Felleskjøpet og NLR Viken arrangerte onsdag 27. februar felles fagmøte for produsentene i Vestfold både innen korn, potet og grønnsaker på Gjennestad Videregående skole. Over 60 stk deltok.

Over 60 stykker benyttet muligheten til å få med seg en oppdatering på plantevernsida av Anne Kraggerud, produktsjef plantevern hos Felleskjøpet Agri. Hun presenterte nye midler, endringer og midler som vi nå må klare oss uten, innen grønnsaker, potet, korn og oljevekster. Videre i programmet presenterte Ingvild Evju, kornrådgiver hos NLR Viken, strategier rundt høstkorndyrkinga og litt i forhold til årets såkornkvalitet. Etter lunsj ble det en presentasjon av utfordringene med hønsehirse og svartsøtvier i korn, potet og grønnsaker ved Ingvild Evju og Torgeir Tajet, begge NLR Viken. De viste bilder av ugrasa, og presenterte mulige måter å bekjempe ugrasa på. Arne Gillund fra Norgro tok en gjennomgang av plantevernstrategi i ulike grønnsaksarter, både innenfor ugras, sopp og insekter. Siste del av programmet var med fokus på potet. Anne Kraggerud presenterte utfordringene i potetproduksjonen nå som beisemiddelet Prestige ikke er godkjent lenger. En presentasjon opprinnelig Siri Abrahamsen, potetrådgiver hos NLR Viken skulle ha, men som dessverre måtte melde forfall på grunn av sjukdom. Sist ut på programmet var Ragnhild Nærstad fra Syngenta, som presenterte den nye muligheten til å bruke soppmiddelet Amistar rett i fåra ved potetsetting.

Programmet var innholdsrikt med mye fagstoff. Forhåpentligvis blir det en liknende fagdag om et år.

 

Presentasjonene fra møtet finner dere her:

Plantevern, nyheter og oppdateringer, Anne Kraggerud, Felleskjøpet Agri

Høstkorn, vårkorn, oljevekster og hønsehirse, Ingvild Evju, NLR Viken

Hønsehirse og svartsøtvier i potet, Siri Abrahamsen, NLR Viken (presentert av Ingvild Evju, NLR Viken)

Ugras, inkl hønsehirse og svartsøtvier i grønnsaker, Torgeir Tajet, NLR Viken

En verden uten Prestige, Siri Abrahamsen, NLR Viken (presentert av Anne Kraggerud, FKA)

Plantevern i grønnsaker, Arne Gillund, Norgro

Amistar i fåra, Ragnhild Nærstad, SyngentaFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.