Bruk variabel gjødsling

11.06.2019 (Oppdatert: 11.06.2019)

På markdagen på Jarlsberg, torsdag 6., fikk vi god informasjon om nitrogengjødsling og variabel N-gjødsling fra Yara-eksperter, Dataväxt og fra den praktiske bruken på Jarlsberg. Med åpen tilgang til CropSat, biomassekart fra satellitt, har alle en bedre mulighet til å gjennomføre variabel gjødsling, det gir bedre økonomi og mindre tap av næringsstoff til miljøet.

CropSatbilde

Været i år har så langt gitt svært gode muligheter for store avlinger mange steder, det betyr også at det kan bli behov for sterkere N-gjødsling enn normalt. Med store gjødselmengder vil feil fordeling av gjødsla bidra til større tap der det ikke er behov, tap til miljøet og tap økonomisk. De fleste har ikke Yara-N-sensor eller andre typer sensorer som kan være med å justere gjødslinga men mange har spredere hvor det er mulig å justere gjødselmengden opp eller ned ved spredning. Denne muligheten bør benyttes, og da kan en få hjelp fra satellittbilder – CropSat for å finne hvor det er behov for mer eller mindre N-gjødsel.

CropSat

https://cropsat.com/no/nn-no finner dere inngangen til CropSat. En bør registrere seg slik at skifter som en tegner kan lagres. Om dere ikke har registrert dere så gjør dere det på CropSat i dette bildet her:

 

 

Pass på med en gang dere har tegnet et skifte ferdig at det lagres (klikker "Ferdig"), se figuren til høyre hvor lagringsmerke inntil figuren som er tegnet vises

– trykk på tegnet med en + .

Klikk på "Hent satellittbilder", pass på at det ikke er skyer eller tåke på bildene. Dette kan sjekkes ved å velge forskjellige datoer, da vil en se hvordan skydekke vises. Velg det nyeste som er av god kvalitet. Klikk på knappen "Velg mengde", da vises skiftet med kvadrater i farger gult til helt grønt hvor det guleste har minst biomasse. Indeksen viser hvor stor forskjell det er fra minst til mest. Her kan du legge inn hvor mye N du ønsker å tilføre til de forskjellige nivåene. For å gjøre dette valget bør en gå ut i åker/eng med N-tester og måle behov på forskjellige steder med forskjellig biomasse. Har en lagret skiftet kan en komme tilbake etterpå og legge inn gjødselmengde etter målingene. Pass på at N-mengde vises pr Ha (10 daa). I neste bilde legger du inn skiftenavn, og N-mengde i gjødselen, f.eks 27 for Opti-NS. Velg hvilket format du ønsker å laste ned, dersom du har GPS-styring velger du et format som passer til din GPS, laster du det ned som JPG får du et bilde som du kan se på for å justere gjødselspreder manuelt mens du kjører. Valget "figurfil" er SHP-format (Shape) som mange kjenner fra kartprogrammer. 

En varier gjødsling vil alltid være bedre enn å gi hele arealet lik gjødsling. Om en ikke har avansert utstyr som kan styres fra GPS og styrefil så er manuell justering etter bilde betydelig bedre enn ingen justering.

Testing av CropSat

Som en oppfølging til markdagen på Jarlsberg vil vi følge opp et skifte hos en kornprodusent som prøver ut CropSat for første gang i år, vi skal se på utgangspunktet, hvordan (om) CropSatbildene endrer seg og se på resultatet til slutt om det ble en jevnere mer riktig gjødslet åker.

Lykke til!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.