Markdag om jord i grønnsaksvekstskiftet 4. september

27.08.2019 (Oppdatert: 27.08.2019) Anne Lene Malmer

Jordbruk kan tære hardt på jordressursene. Hvordan opprettholder vi bærekraftig produksjon samtidig som etterspørselen etter grønnsaker øker?

Foto: Anne Lene Malmer

Hvordan øker du det organiske innholdet og tar vare på karbonet? Fangvekster, underkulturer, plantevitalisering, maskiner til pleie, slått og avslutning av vekstene, flatekompostering mm. Alt vises på Hørte som driver konvensjonell og økologisk grønnsaksproduksjon.

Her er programmet i pdf.

Onsdag 4. september 2019 i Sylling, Lier

09.00 Oppstart i Iledalsveien 16, 3410 Sylling. Feltvandringer. Nyvaska støvler!

- Bakgrunn for tiltak innen jord, kompost og planter. Anders Hørthe, Hørte Gård/Smaksriket

- Prosjektarbeid i Bedre Matjord og litt om et fangvekstprosjekt. Erfaringer hittil. Hans Håkon Helmen og Anne Lene Malmer, Norsk Landbruksrådgiving Viken

- Hvordan optimalisere innsatsen til et bedre og mere robust «dyrkingssystem». Martin Beck, rådgiver fra Danmark

10.30 Hørte Gård, Hørteveien 3, 3410 Sylling.

Maskiner/utstyr vises ute før vi går inn fra N-enden av låven

11.00 Varm lunsj

11.45 Hva påvirker nedbryting/oppbygging av organisk materiale? Erik Joner, Nibio 15 min

12.10 Oppbygging av karbon i jord med kompost og andre tiltak – Eksempler fra Kaindorf-regionen i Østerrike. Litt om nytt prosjekt om dyrkingsmetoder og C-binding i jord. Ved Alice Budai, Nibio 25 min

12.45 Finnes det en "silver bullet" for veien videre? Øystein Haugerud, prosjektleder i Levende Matjord, FM Oslo og Viken

13.00 Ordet fritt, spørsmål og diskusjon

13.30 Vel hjem!

Norsk Landbruksrådgiving Viken og Norsk Jordforening ønsker velkommen til årets nyttigste fagdag med mulighet til å treffe andre gårdbrukere, forskere, rådgivere og andre knytta til næringa.

Påmelding til anne.lene.malmer@nlr.no eller SMS til 90724620 seinest mandag 2.9. kl 12.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.