Informasjonsmøte med Mattilsynet 10. april

12.04.2019 (Oppdatert: 15.04.2019) Ingvild Evju

I 2019 skal Mattilsynet gjennomføre tilsyn med plantevernmidler hos potet-, korn- og frukt-produsenter i hele landet. Inspeksjonen vil sjekke autorisasjonsbevis, sprøyteutstyr, plantevernlager (låsing, merking, innhold, orden...) og se på journaler (sprøytejournal, integrert plantevern, tiltak mot vannforekomst).

Foto: Ingvild Evju

For å kunne være best mulig forberedt ble det 10. april arrangert et møte med Mattilsynet på Gjennestad. Tone Gislerud fra Mattilsynet, Vestfold og Telemark, informerte om plantevernkampanjen de vil sette i gang i løpet av våren og sommeren. Som det ble presisert er det veldig viktig å ha plantevernjournalen i orden med den informasjonen som kreves. I tillegg til sprøytejournal, er der viktig å ha fylt ut skjema i forhold til integrert plantevern og tiltak mot vannforekomster. Oppdatert skjema for journal finner dere her. Dersom dere ikke har journal vil det kunne føre til direkte avkorting på produksjonstilskuddet. Har dere forsøkt, kan det gi dere muligheten til å rette opp eventuelle mangler.

Det er ingen krav til hvordan journalen skal føres, men den skal inneholde all informasjonen som kreves slik det framkommer i linken over.

Tone Gislerud gikk igjennom det Mattilsynet kom til å ta for seg ved kontrollen, slik at dere nå har mulighet til å rette opp der dere eventuelt har mangler. I plantevernskapet bør det ikke være midler som ikke er godkjente lenger. Midler som griser lettest (som esker med pulver) bør stå nederst i skapet, mens kanner med låsekork øverst. Videre må det være reint, og ingen samlagring med annet enn gjødsel og andre kjemikalier. Det skal IKKE lagres verneutstyr sammen med plantevernmidlene. Mangler du funksjonstesting på sprøyta vil det også bli påkrevd, så det er nå en fin anledning til å få dette på stell før en eventuell kontroll. Fram til 2020 skal sprøytene funksjonstestes hvert 5. år. Fra 2020 hvert 3. år.

Punktvis vil kontrollen ta for seg følgende:

 • Autorisasjonsbevis
 • Gnagermidler
 • Funksjonstest
 • Integrert plantevern
 • Plikt til å redusere risiko for vannforurensning
 • Sprøytejournal
 • Oppbevaring av plantevernmidler
 • Avviklingsperiode, behandling og levering av rester, emballasje og ubrukte plantevernmidler
 • Renhold av lokaler og utstyr
 • Hygiene og helserisiko
 • Rent vann

På møtet ble det en diskusjon om innlevering av plantevernmidler som har mista sin godkjenning. mer informasjon finner dere her. I presentasjonen til Mattilsynet ligger det også en del nyttige linker til mye god informasjon.

Ingvild Evju fra NLR Viken gikk igjennom utfylling av journalen, de ulike midlenes avstandskrav til vann, såkorntilgangen, samt noe av det som har blitt sett på markvandringene siste uka.

Begge presentasjonene følger her:

Mattilsynet

NLR VikenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.