Frukt og bærseminaret var ein suksess

15.03.2019 (Oppdatert: 18.03.2019) Gaute Myren

Frukt- og bærseminaret vart gjennomført 12.-13. mars, og denne gongen på Gardermoen. Seminaret vart flytta frå Drammen på grunn av behov for større plass til både deltakarar og utstillarar. Seminaret var ein suksess, seier Ingvill Hauso i NLR Viken.

Foto: Jørn Haslestad. Foredrag om sprøyteteknikk.

Folksamt

Frukt- og bærseminaret vart gjennomført 12.-13. mars, og denne gongen på Gardermoen. Seminaret vart flytta frå Drammen på grunn av behov for større plass til både deltakarar og utstillarar. På seminaret møtte 185 deltakarar og 16 utstillarar, som etter tilbakemeldingane likte å kunne finne alt på eit samla område. Arrangementet vart opna med eit fellesprogram for både frukt- og bærprodusentar, før deltakarane kunne velja mellom to parallelle blokker. Presentasjonane er tilgjengelege i konferanseappen for deltakarane på seminaret. Seminaret har tradisjon med to dagar fagprogram for bær og eit dagseminar for frukt, slik vart det denne gongen også.

Bondelaget

Åpninga vart gjort av Lars Petter Bartnes i Norges Bondelaget. Endring av skattereglar, verdiskaping i frukt og bær vart belyst samt at ingen ønskjer seg fjorårets tørke tilbake. Oslofjorden frukt og bær er en viktig kompetanseformidler og pådriver for å få til gode utviklingsprosjekter i næringa. Ofte kan det være et langttidsprosjekt å kunne komme med konkrete råd og dyrkingsendringer, men det er allikevel bra å ha et jevnt trykk for å utvikle seg videre, sier Anne Kari Skjørdal i Oslofjorden Frukt og bær. Plantevernmiddel tilgangen er variabel i mange av vekstene, slik at verktøykassa er liten på enkelte områder. Sigrid Mogan i Norsk Landbruksrådgiving fortalte om NLR sitt arbeid for skaffe tilgang på plantevernmidler og Mattilsynet informerte om deira arbeid opp mot internasjonale avtalar og inndeling av Europa i godkjenningssoner.

Utstillingar

Utstillingen fra firmafolkene viste eit stort spenn fra dyrkingsmedier, embalasje til høstemaskin for eple. Fjorårets tørke har medført at tilbyderne viser fram imponerande variasjon i vatningsutsyr til frukt og bær. Plantemateriale av norsk og utenlandsk opprinnelse vart frambudt. Det er fremdeles viktig å bestille i god tid skal en få rett kvalitet til sesongstart.  

Hamar neste år
Neste år tek NLR Innlandet over arrangørrolla og dermed går bærseminaret til Hamar.

SEMINAR KVART ANDRE ÅR

Frukt- og bærseminaret går annakvart år og blir arrangert av NLR Viken.

 

Neste år er seminaret i Hamar arrangert av NLR Innlandet. Då er det også Norske fruktdagar i Hardanger. 

 

Totalt var det 180 deltakarar og 16 utsillingsfirma. Seminaret gikk over to dagar. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.