Presentasjonen fra fagmøte om grovfôrdyrking

21.03.2019 (Oppdatert: 21.03.2019) Julie Wiik

Det var fullt hus på Skjeestua da Torben Spanggaard Frandsen fra Seges holdt foredrag om dansk grovfôrproduksjon, og om hva vi kan overføre til norske forhold.

Eng med kløver. Foto: Julie Wiik

 

Presentasjonen til Frandsen finner dere her

Frandsen var innom mange viktige temaer innen grovfôrdyrking, blant annet andel kløver i enga, frøblandinger og gjødsling etter kløverinnhold. I Danmark har de gode erfaringer med Strandsvingel. Frandsen anbefaler 25-35 % strandsvingel av sorterne Swaj og Barolex i Norge. I bondevennen nr 10. (2019) oppsummerer Liv Østrem, forsker ved NIBIO, et forsøk med forskjellige frøblandinger. Timotei-bladgrasblandinga med timoteiandel på 45 %, engsvingel 15%,engrapp 15%,fl.raigras 15%, og 10% raisvingel og blandinga med 50 % timotei, 30 %strandsvingel, 10 % fl.raigras og 10 % rødkløver ga høyest avling.

 

Under møtet var vi også innom dyrking av mais. Det ble presentert et verktøy for valg av maissorter, for den spesielt interesserte er dette linken dit:

https://sortsvalgmajs.dlbr.dk/da-dkFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.