Dyp pløying er viktig for å ha kontroll på høymola

05.09.2019 (Oppdatert: 06.09.2019) Julie Wiik

Dyp pløying er et viktig tiltak for å ha kontroll på høymola konstaterte Bjôrn Ringselle, forsker i NIBIO, på markvandring om ugras i eng.

Befaring av beite med rug og raigras. Foto: Silja Valand

I 2018 og 2019 har NLR i hele landet arrangert markvandringer om integrert plantevern i eng. NLR viken holdt sin markvandring hos melkeprodusent Harald Lie i Våle. Harald driver økologisk eng og melkeproduksjon, og har samarbeid med en nabo som driver med økologisk korn. Sammen har de to naboene mange gode strategier for å holde ugraset i sjakk. Nylig har det også blitt investert i en Kvick-Finn harv som skal brukes for å bekjempe kveke.

På et av arealene som ble befart er det foretatt en kvekebekjemping med kvik-finn harv i to omganger. Etter harvingen har det blitt sådd bygg som skal høstes som fôr om noen uker. Det var dessverre litt dårlig etablering av bygget, men det var lite kveke igjen på jordet og mye tyder på at dette prosjektet har vært vellykket, til tross for litt ugunstige værforhold rundt harvingen. Kvik-Finn harven kaster jord og kvekerøttene opp, deretter skal kvekerøttene lande opp på jorda for å så tørkes ut. Prosessen bør gjentas noen ganger, og det må være litt godt tørkevær i etterkant.

 

Björn Ringselle fra NIBIO var med på makvandringen og delte erfaringer fra egne og andres forsøk. Ringselle henviste til forsøk med forskjellig pløyedybde, og konstaterer at dyp pløying er det beste for å hindre spiring fra røtter og frø fra høymole. Grunn pløying (16 cm) medførte en økning i antall høymoleplanter som overlevde jordarbeidinga. Ved pløying til 24 cm dybde ble derimot antallet høymoleplanter redusert med 65 %. I tillegg til pløyedybden er kvaliteten på pløyinga og god innstilling av forplogen viktig for best mulig effekt. Ved ensilering av gras med mye høymolefrø bør ikke graset fortørkes for mye, jo tørrere gras jo mer frø beholder spireevnen.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.