Velkommen til en kveld om fangvekster!

19.12.2019 (Oppdatert: 28.01.2020)

NLR Viken og kornsatsing i Vestfold inviterer til fagkveld om fangvekster torsdag 30. januar! Fangvekster kan sås som jordforbedring og klimatiltak og har mange fordeler.

Les mer ›

Bli med oss på KORN 2020

16.12.2019 (Oppdatert: 02.01.2020)

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving inviterer til kornseminar 4. og 5. februar! Kornprosjektet i Vestfold arrangerer fellesreise med buss.

Les mer ›

Kornproduksjon i møte med klimaendringer

13.12.2019

Rapporten peker på hvordan vi kan ruste oss bedre for klimaet vi har i vente, slik at vi kan holde oppe kornproduksjonen i Vestfold og Telemark.

Les mer ›

Grøntmøte om vekst, innovasjon og plantevernsituasjonen

12.12.2019

Presentasjonene fra et svært viktig samarbeidsmøte i grøntnæringa ligger nå i vårt kursbibliotek.

Les mer ›

Ledig stilling som bærrådgiver

09.12.2019 (Oppdatert: 10.12.2019)

Da en av våre bærrådgivere går ut i permisjon i mars 2020 søker vi etter en rådgiver til å være med å videreutvikle rådgivingen sammen med Fagteam Frukt & Bær.

Les mer ›

Velkommen til oppsummeringsmøte grønnsaker 2019

03.12.2019

Aktuelt program med blant annet endringer i plantevernmidler, effekten av kombinasjonen organisk og mineralsk gjødsel og høydepunkter fra sortsobservasjonene.

Les mer ›

Direktesådd høstraps - ikke den sikreste etableringsmetoden

26.11.2019

Direktesådd høstraps er ikke den sikreste metoden og på markvandring 4. november i NLR Viken fikk en se at en kald og våt høst ikke gjør etableringen enklere

Les mer ›

Grøntmøte om plantevern og vekst/innovasjon

26.11.2019 (Oppdatert: 04.12.2019)

Grøntprodusenter i Vestfold, Telemark og Buskerud og tilhørende næringsmiddelindustri ønskes velkommen til grøntmøte

Les mer ›

Presisjonsgjødsling - erfaringer med CropSat

23.11.2019

Bruk av CropSat, styring av av gjødsling med satellittbilder, sparte gjødsel uten tap av kvalitet i vårhvete.

Les mer ›

Lager 2020

22.11.2019 (Oppdatert: 03.02.2020)

Lager 2020 går av stabelen 11. og 12. mars. Se hele programmet her!

Les mer ›

Stor avling, dårlig kvalitet og dobling av oljefrø

22.11.2019

Kornprognosen for sesongen 2019/2020 er klar. Årets avlinger er større enn snittet og hele 80% større enn i fjor. Det er store avlinger med oljefrø, men havrekvaliteten er dårlig.

Les mer ›

Fagmøte med juletallerken

19.11.2019

Medlemmer i NLR Viken inviteres til det tradisjonelle fagmøtet med juletallerken.

Les mer ›

Er du klimainteressert kornbonde?

11.11.2019 (Oppdatert: 03.12.2019)

NLR Viken starter opp en dyrkingsgruppe med fokus på reduksjon av klimagasser fra kornproduksjon, ønsker du å være med?

Les mer ›

Invitasjon til fagmøte om vanning i Lier

22.10.2019

Tørkesommeren i fjor gav oss en vekker. Det er mye som tyder på at det vil være klokt å forberede seg på større utfordringer rundt vannhusholdning i årene framover.

Les mer ›

Interessant markdag om avdriftsreduserende tiltak

15.10.2019 (Oppdatert: 16.10.2019)

Avdriftsreduserende tiltak ved åkersprøyting var tema 14. oktober da NLR Viken inviterte til mardag på Gjennestad.

Les mer ›

Bli med oss på Storfe2019!

08.10.2019

NLR Viken og Felleskjøpet Agri samarbeider om gratis busstransport for storfeprodusenter i Vestfold til konferansen Storfe2019, som i år er på Gardermoen.

Les mer ›

Markdag om vekstavslutning i potet

11.09.2019

NLR Viken i samarbeid med Findus inviterer til markdag 24. september kl 8-10 med oppmøte ved Hedrum Kirke i Larvik (Hedrumveien).

Les mer ›

Studentinspirasjon hos NLR Viken

10.09.2019

Ferske NMBU-studenter innen plantevitenskap startet semesteret med besøk hos NLR Viken, hvor de fikk et innblikk i NLRs oppgaver som rådgiver for produsenter.

Les mer ›

Dyp pløying er viktig for å ha kontroll på høymola

05.09.2019 (Oppdatert: 06.09.2019)

Dyp pløying er et viktig tiltak for å ha kontroll på høymola konstaterte Bjôrn Ringselle, forsker i NIBIO, på markvandring om ugras i eng.

Les mer ›

Markvandring redusert fosforgjødsling

28.08.2019

NLR Viken ønsker alle velkommen til markvandring i demonstrasjonsfelt med redusert fosforgjødsling i eng ved Hillestadvannet.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.