Ta prøve av husdyrgjødsla under våronna

10.04.2018 (Oppdatert: 11.04.2018) Julie Wiik

Næringsinnholdet i husdyrgjødsel varierer med dyreslag, fôrmiddel, mengde strø, vanninnblanding og lagringsmåte. For en optimal disponering og bruk av husdyrgjødsla er det viktig å vite næringsinnholdet i gjødsla du sprer.

Nedfelling av husdyrgjødsel. Foto: John Ingar Øverland

Næringsinnholdet i husdyrgjødsel varierer med dyreslag, fôrmiddel, mengde strø, vanninnblanding og lagringsmåte. Det finnes tabeller med gjennomsnittsverdier for næringsinnhold, men variasjonen er stor og gjødsla bør analyseres for å utnyttes best mulig. Hvis husdyrgjødsla på gården din har høyt innhold av for eksempel kalium er det viktig å vite for å velge rett mineralgjødsel som supplement. Å bruke standardverdier i gjødslingsplanleggingen kan gi utslag i både avling, kvalitet og dyrehelse hvis det som faktisk spres avviker fra disse verdiene. Når man skal ta ut en gjødselprøve er det viktig å ta høyde for en del ting. Blant annet varierer fordelinga av næringsstoff i lageret, og det har betydning for uttak av prøven. Det er en fordel om det blir tatt ut prøver flere år for å kartlegge hvor mye innholdet varierer og finne basisverdi på gården.

- Prøven tas ved utkjøring av 0,3-0,5 m, etter god omrøring, slik at det blir et gjennomsnitt fra hele gjødselkjelleren.

- Bruk ei bøtte som fylles med prøver fra flere steder i kjelleren, eller fra flere lass. Bruk lokk på bøtta og sett den kjølig (ikke i sola) når du tar fra lass og uttak går over mer enn 1 time. Bland godt.

- Fra bøtta tas det ut ca 1 liter i en analyseflaske som kan hentes hos NLR viken på Gjennestad. Den kan brukes til både tør og våt gjødsel.

- Bruk vannfast tusj og merk flaska/boksen med navn og adresse. Merkinga gjøres helst før fylling.

- Siden nitrogen er flyktig og lett tapes til luft, er det viktig at prøven fryses raskt ned og holdes frossen til den analyseres.

- Ved sending pakkes prøva inn i plastpose og avispapir til isolasjon.

- Send inn den frosne prøva i starten av ei uke, slik at den kommer frossen fram til analysemottaket, og ikke blir liggende på posten over helga.

- Vedlegg til analysen er riktig utfylt bestillingsskjema gjødsel.

Analysetiden hos Eurofins er 10 dagerFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.