Privat avlingssvikt forsikring pga klimaskade?

20.12.2018 (Oppdatert: 20.12.2018) Lars-Arne Høgetveit

Det ble svært mange søknader om statlig erstatning for avlingssvikt grunnet klima i 2018. I Vestfold ble det sendt inn slike søknader fra rundt 40 % av de medlemmene hos NLR Viken som produserer grønnsaker. Så skal vi ikke lenger tilbake enn til 2017 da nedbøren skapte alvorlige problemer ute på jordene både på våren og på høsten.

Grønnsakskasse. Foto: Astrid Gissinger

Forsikringer koster – men i dagens produksjonssystemer med store enheter, store verdier, høy gjeldsbelastning for flere skal en i hvert fall tenke igjennom hvilke forsikringer en bør ha.

Vurderer du en privat tilleggsforsikring mht avlingssvikt - vil det for enkelte raskt kunne utgjøre et millionbeløp i utbetaling slik bruksstørrelsene er i dag. Det er når skaden din overgår 30 % at statens ansvar kommer inn og den private forsikringsutbetalingen utløses. Vilkårene sier at den private avlingssviktforsikringen dekker 60 % av egenandelen på Statens avlingssviktordning, som er 30 %. Det kan være noe ulike vilkår i ulike selskaper.

I praksis vil det kunne gi oss følgende regnestykke: Avlingssvikten er på 31 %. Staten dekker 1 % og privat forsikring dekker 18 % av egenandelen på 30 %. Er salget ditt normalt på kr 5 millioner – vil den private utbetalingen kunne bli på kr 900 000,- og staten dekker 50 000,-.

 

Det er i Norge i dag fem forsikringsselskaper som tilbyr slike muligheter:

Gjensidige
If
Sparebank1
Landkreditt Forsikring
EikaFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.