Mye hønsehirse i år!

20.06.2018 (Oppdatert: 21.06.2018)

Hønsehirse har spirt godt i år og vi finner den nå mange steder. I de fleste kulturene er det mulig å gjøre en kjemisk bekjemping, i havre er det ikke mulig. Har en kun få planter er luking et alternativ, men den som har fått hønsehirse har sjelden få planter.

Hønsehirse bekjempet med Agil i vårraps

Varm vår førte til svært rask og sterk spiring av hønsehirse. Mange har derfor hatt mulighet til å kombinere vanlig ugrassprøyting med bekjemping av hønsehirse. Fremdeles er det ugrassprøyting som ikke er gjennomført, og i bygg, hvete og vårrughvete kan Axial benyttes fram til flaggbladet er synlig, og en kombinasjon med vanlig frøugrassprøyting og bekjemping av hønsehirse er derfor aktuelt for mange enda. For andre er det aktuelt å foreta en rein bekjemping av hønsehirse.

Puma Extra kan kun benyttes i de samme kulturene fram til begynnende strekning, men det er neppe åkrer igjen nå som ikke har vokst forbi det stadiet.

I oljevekster, åkerbønner, erter, poteter og en rekke grønnsaksvekster er Agil, Focus Ultra og Select gode midler å bekjempe hønsehirse med. I åkerbønnene er kun Agil godkjent, sjekk etiketten slik at det en overholder etikettens bruksområde.

For å oppnå en god effekt der hønsehirse befinner seg i en kultur med tett bestand er det viktig å benytte tilstrekkelig væskemengde, minst 25 l/daa.

I korn, men ikke havre, fram til flaggbladet er synlig:

Axial, 100-110 ml/daa
Kan blandes med: Express, Harmony Plus, Ratio Super, Tomahawk 200, Flurostar 200, Starane XL og Moddus.

I oljevekster, åkerbønner, erter med flere (sjekk etikett både for bruksområde og behandlingsfris)

  • Agil: 80 ml/daa
  • Focus Ultra: 300 ml/daa
  • Select + Renol: 50 ml/daa + 50 ml/daa

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.