Har du en god idé for jordbruket i Buskerud?

25.03.2018 (Oppdatert: 25.03.2018)

John Rasmussen Aas og Hustrus legat er stiftet av kaptein Niels Aas i 1912 og har som formål å «tjene til jordbrukets og dets binæringers oppkomst og fremgang i Buskerud fylke».

Legatets styre har bestemt at det i 2018 skal deles ut inntil kr 100 000 i tilskudd/støtte i tråd med legatets formål.
Støtten skal i 2018 gis til prosjekter/tiltak innen tradisjonelt landbruk og landbruksbaserte næringer med vekt på kompetanseheving, produktutvikling, kvalitetsforbedring, omdømmebygging og utadrettede tiltak. Prosjekter i regi av organisasjoner, lag, foreninger og produsentsammenslutninger vil bli prioritert, men prosjekter i regi av enkeltpersoner og enkeltforetak kan også komme i betraktning.
Legatets styre vil ta stilling til om den totale støtten skal tildeles én søker eller fordeles på flere søkere.
Skriftlig søknad sendes til John Rasmussen Aas og Hustrus legat Pb 9239 Kjøsterud 3028, Drammen eller på e-post runar.kristiansen1949@gmail.com innen fredag 9. mai 2018.

  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.