Faste kjørespor i eng

13.06.2018 (Oppdatert: 18.06.2018) Julie Wiik

NLR Viken og Øst har fått innvilget midler fra Landbruksdirektoratet til et prosjekt på faste kjørespor i eng. Prosjektet har en varighet på 3 år. Målet med prosjektet er å kartlegge og utrede mulighetene for et system med faste kjørespor i eng i Norge, og hvilke positive konsekvenser det kan ha for klimagassutslipp.

Jordstruktur i og utenfor kjørespor. Foto: Julie Wiik

Faste kjørespor vil si at gårdbrukeren kjører i nøyaktig samme spor hvert eneste år, dette gjøres ved hjelp av GPS teknologi. Utstyret på gården er tilpasset så alt foregår på bredder som passer inn i sporene. Ved å minimere den andelen av åkerarealet som kjøres på av hjul til 25-30 % vil det si at 70-75 % av jorda ikke er utsatt for noen form for pakking. I grasproduksjon hvor det er mange overkjøringer i løpet av en sesong har dette  et stort potensial i form av høye avlinger og jordegenskaper av ypperste kvalitet. Kjøreskader reduserer rotvekst noe som begrenser plantenes tilgang til næringsstoffene i jorda. Pakket jord har redusert infiltrasjonsevne noe gjør at vann og gjødsel bruker lengre tid på å komme ned i jorda.

Vi skal fra 2018-2021 samle inn data på avlinger, jordstruktur/jordegenskaper, grasarter med mer på arealer der det blir praktisert faste kjørespor. Vi skal også ha enkle pakkingsforsøk på noen av gårdene der vi sammenligner avling med faste kjørespor og "konvensjonell" kjøring.  

 I slutten av mai hadde noen av de involverte i prosjektet et møte på en av gårdene der dette systemet blir praktisert. Vi hadde invitert med oss Trond Børresen (Professor ved NMBU) for å komme med innspill til prosjektet. Det var ikke optimale forhold for å vurdere jorda (tørt), men vi måtte likevel ut i enga for å grave litt. 

 

Graveprøve fra kjørespor, tydelig skivedannelse og pakket jord. Foto: Julie Wiik

 Graveprøve utenfor kjørespor. Foto Julie Wiik

Graveprøve utenfor kjørespor. Foto: Julie Wiik

Finansieringkilde til prosjektet: Forskningsmidler over jordbruksavtalen Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.