Avlingskamp i høsthvete

06.11.2018 (Oppdatert: 06.11.2018)

Nå i høst er det startet opp en avlingskamp i høsthvete av "Kornprosjektet i Vestfold" og NLR Viken.

Gjennomgang av rutene ved Ingvild Evju, NLR Viken. Foto: Amund Kind, Vestfold Bondelag

"Kornprosjektet i Vestfold" med Oddbjørn Rød i spissen har satt i gang avlingskamp i Vestfold. Norsk Landbruksrådgiving Viken står for gjennomføringa, og har i høst sådd høsthvete. Feltet er sådd i Ramnes, på jorda hos Trond Stange. Lagene konkurrerer med den høsthvetesorten de selv har valgt. Totalt er det 12 lag som deltar, 10 dyrkingsgrupper, Bondelaget og NLR Viken. Laga har til nå valgt høsthvetesort, eventuell høstgjødsling, og soppbekjemping ved innvintring. Det er fire høsthvetesorter som er med i kampen – Ellvis, Ozon, Jantarka og Kuban. Vinnerlaget blir vurdert på avling og dekningsbidrag med 50/50 vekting.

 

  1. oktober ble laga invitert for å se på feltet. Hvert lag har tre ruter som de skal bestemme over hva skal gjøres med. Det er opp til dem både hva som skal gjøres og når det skal gjøres, men de tre rutene skal behandles likt. På grunn av høy pH på jordet er hele feltet behandla med mangan for å sikre overvintringsevnen. Det har generelt spirt lite ugras i feltet, bortsett fra mye spillkorn av åkerbønner. Dekningen er jamn i feltet, og åkerbønnene er forventa å utvintre. De vil dog øke kontakten mellom såradene.

 

Nå er det vinteren som skal få råde i feltet. Når våren kommer vil det bli mer aktivitet i forbindelse med avlingskampen!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.