Ta hønsehirsa nå!

27.06.2017 (Oppdatert: 27.06.2017) ,  John Ingar Øverland | Nyhet

Nå har det meste av hønsehirsen spirt og en effektiv bekjempelse er mulig i de fleste kulturer. Ikke vent til hirsa er så stor at den er høgere en den dyrka kulturen.

Hønsehirse på 3-bladstadiet

På arealer hvor en vet en har hønsehirse i så store mengder at luking ikke er mulig bør kjemisk bekjemping settes inn nå!

Hønsehirse begynner å spire i slutten av mai og fortsetter videre litt utover i juni, ny-spiring vil etter hvert avta. En effektiv bekjemping med sprøytemidler kan vi gjennomføre når den meste av hirsa har spirt, vi må ikke vente så lenge at den vokser over kulturen og får sette aks. Dersom det sprøytes nå vil det være svært lite hirse som spirer seinere fordi den dyrka kulturen vil dekke godt og dermed hindre nyspiring. Vi skal imidlertid være svært oppmerksomme på arealer hvor kulturen vokser dårlig, i Vestfold spesielt er det mange slike steder etter en vanskelig våronn hvor det mange steder druknet eller ble dårlig struktur.

I korn, men ikke i havre, kan Puma Extra Axial benyttes. Fram til begynnende strekning kan Puma Extra benyttes, få åkrer er på det stadiet nå, Axial kan benyttes fram til flaggbladet er ute.

I poteter, erter, oljevekster og mange grønnsaker er Agil, Focus Ultra og Select effektive midler, sjekk etiketten hvilke som kan benyttes. I åkerbønner kan kun Agil benyttes.

I slutten av juli og begynnelsen av august er det tid for å gå i åkrene å se om det finnes hønsehirse på nye steder og om tidligere bekjemping har vært tilstrekkelig effektiv

Unngå at hønsehirsen sprer seg

Når det er tett med hønsehirse i åkeren har en vært for seint i gang med bekjemping. Gjennomfører en kontroll av åkrene i slutten av juli - begynnelsen av august kan en unngå at en får store bestander i åkeren. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.