Satsing på frukt og bær rundt Oslofjorden

19.12.2017 (Oppdatert: 21.12.2017) ,  Gaute Myren | Nyhet

Gjennom de siste årene har NLR Viken samarbeidet med Fylkesmennene rundt Oslofjorden for økt satsing på frukt og bær. Det har gitt gode resultat i form av flere nye dyrkere og fine nyetableringer.

Mer frukt og bær er ønskelig

I løpet av prosjektet har det vært økt fokus på frukt og bær innen landbruksforvaltning, i faglagene, innen omsetning og på produsentnivå. NLR viken er kontaktet av mange bønder som ønsker en vurdering av frukt- og bærproduksjon på gården. Det er viktig å komme inn i et fagmiljø og få en god start på dyrkingen.

 

Finansieringen til prosjektet har kommet fra Fylkesmannen i Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus.

På egen side kan en finne oversikt over infoark og dyrkningsveiledninger som gir god oversikt når en vurdere oppstart av frukt eller bær.

 

Mer informasjon finnes på oversiktsiden:

Gå til oversikt over alle infoark og dyrkingsveiledninger