Integrert plantevern i frukt

30.10.2017 (Oppdatert: 01.11.2017) ,  Gaute Myren | Nyhet

Onsdag 25. oktober inviterte NIBIO og NLR Viken til seminar om integrert plantevern og skader på epler. Erfarne dyrkere med IP-kursbevis fra 90-tallet og en god gjeng nyere dyrkere ga en balansert forsamling.

Bjørn Arild Hatteland fra NIBIO går gjennom epleskader i Lier.

Bjørn Arild Hatteland i NIBIO fortale om bakgrunnen for integrert plantevern, med bla Miljøfrukt som vart forsøkt som merkevare i Ryfylket. I dag skal alle drive integrert og det er ikke muligheter for egne merkeordninger på produktet.

Viktige prosjekt for kartlegging

Gjennom SmartCrop og Åmeåtak har en siste to åra gjort mange observasjoner av felt og skaderegistering ved høsting. Det kommer en veileder en gang i 2018 som til dels vil lene seg på resultater fra Smartcrop og ÅmeÅtak.   

Monilla

Jorunn Børve viste eksempler på skader som er vanlige å finne i eplefelt både før og etter høsting. Hun påpekte at prydeplesorten Dolgo lett får angrep av monilia og at fruktene kan være smittekilder for eplene. Begerråte og innråte er sykdommer som begge reduserer avlingen og som trolig bør få mer fokus framover. Det er i gang sprøyteforsøk mot begerråte.
 
'Summerred' har i flere sesonger hatt brune flekker i skinnet. Problemet er i noen felt, men ikke alle. Dette må en jobbe mer med for å få svar på årsaken og i noen tilfeller er utsorteringsprosenten for stor.

Oslofjorden

I NLR Viken sitt nedslagsfelt er det 15 dyrkere som har stilt sine felt til disposisjon til prosjektet SmartCrop. Det har blitt gjort feltobservasjoner, bankeprøver, fellefangst og høsting av 6 tre i feltet.  Resultatene og dyrkers journal vil sammen med resultatene fra Hardanger gi et innblikk i dyrkers plantevern utfordringer og praksis anno 2017, og i hvilken grad integrert plantevern blir anvendt.

Prosjektet Åmeåtak har som formål å finne ut hvordan 6 viklerarter påvirker skadeomfanget i fruktfeltene. Det er hengt opp feromonfeller i tilsammen 6 felt, fellene er talt opp hver 14.dag og det er gjort skaderegisering på karten og ved høsting.

Eksamen i epleskader

Seansen ble avsluttet med en liten test av 13 ulike skader på eple. Noen overraskelser blant skadene var det nok, men generelt er kunnskapen bra blant dyrkerne. Vi skal få til en samling i løpet av våren med fokus på bankeprøver og insektsgjenkjenning.

Integrert plantevern (IPV)

SmartCrop: kartlegging over to år i eplefelt. Målet er å se sammenhengen mellom plantevernpraksis, mengde skadegjørere og utvalgte nytteorganismer i norsk epledyrking. Det er plukket ut 15 felt i Hardanger og 15 felt langs Oslofjorden. Prosjektet innbefatter jordbær, korn og eple. Se fra kartleggingen i Hardanger.

 

Åmeåtak: 6 viklerarter blir kartlagt i 6 felt i hvert av fruktdistriktene i Oslofjorden, Telemark, Hardanger og Sogn.

 

Integrert plantevern er en del av hverdagen til fruktdyrkerne og en skal velge ikke kjemiske tiltak om det er mulig.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.