Ugraskamp - nyttige brosjyrer!

04.12.2017 (Oppdatert: 04.12.2017) ,  Siri Abrahamsen | Nyhet

Nye kortfattede brosjyrer er laget for å hjelpe deg i kampen mot brysomme ugras

Infobrosjyrer

Enkelte ugrasarter er mer brysomme enn andre å få kontroll over. For å "vinne kampen" er det viktig å sette inn tiltak på de riktige stedene, tidspunkt og metoder. Les mer om dette ved å trykke videre på linkene under.

Kontroll av hønsehirse og plansje med bilder av hønsehirse på ulike stadier

Kontroll av svartsøtvier

Kontroll av kjempespringfrø

Kontroll av parkslirekne