Hønsehirse og svartsøtvier på agendaen

10.04.2017 (Oppdatert: 10.04.2017) Siri Abrahamsen

Amfiet på Gjennestad ble godt fylt opp med ca 65 personer da temaet - Hvordan skal vi ta kontrollen over hønsehirse og svartsøtvier i 2017 - ble satt på agendaen. Begge artene er på full frammarsj i Vestfold og i enkelte åkre har disse ugrasartene tatt overhånd.

Fullsatt sal lytter til Ragnhild Nærstad (Syngenta) sine gode råd.

Hønsehirse er et stort problem i kornartene, mens svartsøtvier er problematisk å håndtere i potet og grønnsaker.

- Se plansjene fra foredragene nederst i artikkelen for mer informasjon.

Noen tips fra diskusjonen: Hønsehirse spirer seint og kan være vanskelig å treffe nede i en halvhøy kornåker. Ikke spar på vannet. En bør helst bruke 20-30 l/daa vann ved denne sprøytinga for å få mer dråper ned i bestandet. En treffer neppe noe bedre ved å øke trykket utover 2-3 bar, men luftinjeksjonsdyser kan muligens gi bedre effekt. En kan også feste ett rør foran på bommen som bøyer kornplantene framover slik at bestandet er mer åpent når sprøytedusjen kommer.

God jordkultur er viktig og tette åkre gir mer konkurranse mot ugraset. Langt strå og unngå legde vil være viktig. Ved å pløye vendeteigen og så den til sist vil åkeren der bli mer konkurransedyktig mot ugraset. Viktig med god ugraskamp på vendeteiger og andre åpne områder gjennom hele sesongen.

Kort om biologi hønsehirse v/ Anne Cecilie Olsen, NLR Viken

Kort om biologi svartsøtvier v/ Siri Abrahamsen, NLR Viken

Slik bør du bruke våre midler mot problemugras i jordbruksvekstene v/ Svein Bakken, Bayer

Slik bør du bruke våre midler mot problemugras i jordbruksvekstene v/ Ragnhild Nærstad, Syngenta.

God jord- og plantekultur, mekanisk bekjemping m.m v/ Kari Bysveen, NLR Viken

Hvordan har hønsehirse spredd seg i Larvik v/ Einar Kolstad, Larvik kommune

Andre ugrasarter en bør se opp for! v/ John Ingar Øverland, NLR VikenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.