Grøfting og drenering på dagsorden

24.09.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) Ingvild Evju

Norsk Landbruksrådgiving Viken i samarbeid med Ommedal og Sønner AS arrangerte markdag om grøfting og drenering 23. september. I overkant av 40 stykker fant veien, og det ble tre timer med faglig påfyll og diskusjon. Markdagen var finansiert av KornFUTH-prosjektet som finansieres av FFL/JA (Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen).

Torgeir Tajet guida gjengen rundt på jordet, og presenterte problemstillinger og tankekors på løpende bånd. Vi begynte med å studere ei avskjæringsgrøft med kum mot skogkanten - er den dyp nok, er det riktig helling på grøfta, eller er det forbedringspotensialer?

 

Videre ble dimensjoner på rør, nye typer rør (tepperør) og fyllmasser diskutert. Det kom blant annet fram at flis av lauvtrær ikke er anbefalt da det slimer. Flisa bør være fra bartrær.

Runar Ommedal forklarte og demonstrerte bruken av rådalshjulet. Dette er en teknikk som er velegnet der det ikke er mye stein, og har en kostnad rundt 2500-3000 kr/daa. Skuffegraver var også tema.

Fylkesmannen i Vestfold ved Jon Randby informerte om fortsatt mye midler igjen til drenering i Vestfold, og la også til at sjøl om midlene tildeles i år er det 3 års frist for å gjennomføre grøftinga.

Rundturen på jordet ble avslutta ved å se på utløp til bekk/elv og diskutere hvordan kantvegetasjonen ideelt bør være. Kombinasjonen av kratt, litt større lauvtrær, og gras kan være en god løsning for å bremse vannet og binde jorda - redusere erosjon.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.