Markdag om vekstavslutning i potet

11.09.2019

NLR Viken i samarbeid med Findus inviterer til markdag 24. september kl 8-10 med oppmøte ved Hedrum Kirke i Larvik (Hedrumveien).

Les mer ›

Studentinspirasjon hos NLR Viken

10.09.2019

Ferske NMBU-studenter innen plantevitenskap startet semesteret med besøk hos NLR Viken, hvor de fikk et innblikk i NLRs oppgaver som rådgiver for produsenter.

Les mer ›

Dyp pløying er viktig for å ha kontroll på høymola

05.09.2019 (Oppdatert: 06.09.2019)

Dyp pløying er et viktig tiltak for å ha kontroll på høymola konstaterte Bjôrn Ringselle, forsker i NIBIO, på markvandring om ugras i eng.

Les mer ›

Markvandring redusert fosforgjødsling

28.08.2019

NLR Viken ønsker alle velkommen til markvandring i demonstrasjonsfelt med redusert fosforgjødsling i eng ved Hillestadvannet.

Les mer ›

Markdag om jord i grønnsaksvekstskiftet 4. september

27.08.2019

Jordbruk kan tære hardt på jordressursene. Hvordan opprettholder vi bærekraftig produksjon samtidig som etterspørselen etter grønnsaker øker?

Les mer ›

Fortsatt yrende liv i pollinatorsoner

14.08.2019 (Oppdatert: 15.08.2019)

I 2019 ble det innført tilskudd til soner for pollinerende insekter som ny ordning i RMP i Vestfold og Telemark.

Les mer ›

Forsøk med stripperskjærebord fra Shelbourne

13.08.2019 (Oppdatert: 14.08.2019)

Frøavlere prøver om stripper-skjærebord er egnet til tresking av frø i Norge. Forsøkene er del av et prosjekt som er ledet av NIBIO.

Les mer ›

Bruk variabel gjødsling

11.06.2019

På markdagen på Jarlsberg, torsdag 6., fikk vi god informasjon om nitrogengjødsling og variabel N-gjødsling fra Yara-eksperter, Dataväxt og fra den praktiske bruken på Jarlsberg.

Les mer ›

Pollinatorsoner Vestfold og Telemark

16.05.2019

NLR Viken får mange spørsmål om pollinatorsoner og RMP-tilskudd. Her kommer noen viktige presiseringer.

Les mer ›

Informasjonsmøte med Mattilsynet 10. april

12.04.2019 (Oppdatert: 15.04.2019)

I 2019 skal Mattilsynet gjennomføre tilsyn med plantevernmidler hos potet-, korn- og frukt-produsenter i hele landet.

Les mer ›

Presentasjonen fra fagmøte om grovfôrdyrking

21.03.2019

Det var fullt hus på Skjeestua da Torben Spanggaard Frandsen fra Seges holdt foredrag om dansk grovfôrproduksjon, og om hva vi kan overføre til norske forhold.

Les mer ›

Haustemaskin for eple

15.03.2019

For tre år sidan fekk fruktdyrkaren Jarl Olav Rugtveit ein ide om å rasjonalisere innhaustinga av eple. Ei haustemaskin vart handla inn frå Italia.

Les mer ›

Frukt og bærseminaret var ein suksess

15.03.2019 (Oppdatert: 18.03.2019)

Frukt- og bærseminaret vart gjennomført 12.-13. mars, og denne gongen på Gardermoen. Seminaret vart flytta frå Drammen på grunn av behov for større plass til både deltakarar og utstillarar.

Les mer ›

Vellykka plantevernmøte med Felleskjøpet og NLR Viken

04.03.2019 (Oppdatert: 05.03.2019)

Felleskjøpet og NLR Viken arrangerte onsdag 27. februar felles fagmøte for produsentene i Vestfold både innen korn, potet og grønnsaker på Gjennestad Videregående skole. Over 60 stk deltok.

Les mer ›

Forebyggende hygiene i grønnsaker, potet m.fl. planteproduksjoner

20.12.2018

Jordressursen er en av bondens viktigste ressurser på gården. Hvordan tenker vi da for å redusere risikoen for at den smittes med uønskede sjukdommer, virus, bakterier og nematoder?

Les mer ›

Privat avlingssvikt forsikring pga klimaskade?

20.12.2018

Det ble svært mange søknader om statlig erstatning for avlingssvikt grunnet klima i 2018.

Les mer ›

NLR Vikens "Sortsliste grønnsaker 2019" er lagt ut

29.11.2018 (Oppdatert: 03.12.2018)

Sortene i sortslista er forsøkt satt opp etter tidlighet. Sorter merket prøvesort bør bare prøves i mindre målestokk.

Les mer ›

Fagmøte fôrmais

09.11.2018

Velkommen til fagmøte om fôrmais torsdag 29. november kl 11.00 – 14.30

Les mer ›

Avlingskamp i høsthvete

06.11.2018

Nå i høst er det startet opp en avlingskamp i høsthvete av "Kornprosjektet i Vestfold" og NLR Viken.

Les mer ›

Plantevern i åkerbønner

10.01.2019 (Oppdatert: 11.01.2019)

Plantevern i åkerbønner starter med å forbygge. Spesielt gjelder dette utfordringene med sjukdommer. Flere av dem har vi ikke mulighet til å bekjempe, de må forebygges.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.