Ugraskamp - nyttige brosjyrer!

Nye kortfattede brosjyrer er laget for å hjelpe deg i kampen mot brysomme ugras

Les mer ›

Integrert plantevern i frukt

Onsdag 25. oktober inviterte NIBIO og NLR Viken til seminar om integrert plantevern og skader på epler.

Les mer ›

Ansatte og styret samlet i Åsgårdstrand

Alle ansatte og styret var samlet til personalsamling i Åsgårdstrand den 26. og 27. oktober. Tema for samlingen var "Hvordan beholde kompetanse - hva er bra og hva kan NLR Viken bli bedre på".

Les mer ›

Fangvekster - et "columbi egg"?

Fangvekster brukes primært for å samle opp gjenværende nitrogen i jorda som veksten vi har dyrket ikke har tatt opp. Altså for å hindre N - lekkasje ut i bekker og vann.

Les mer ›

Bygningsrådgiving og byggeledelse i NLR Viken

Gjennom en avtale med andre NLR regioner på Østlandet og Sørlandet tilbyr NLR Viken bygningsrådgiving og byggeledelse

Les mer ›

NLR Viken søker kompetansemelger til NLR Innovasjon Osloregion

NLR Viken etablerer nå sammen med to andre NLR enheter i Oslo-regionen, NLR Øst og NLR Østafjells, prosjektet "NLR Innovasjon". Med i styringsgruppen er Vestfold fylkeskommune og bondelaget.

Les mer ›

Ny grovfôr- og klimarådgiver i NLR Viken

Julie Wiik begynte i NLR Viken 1. august og skal jobbe som rådgiver på grovfôr, klima og økologisk - og blir dermed en del av Fagteam Jordbruk.

Les mer ›

Ta hønsehirsa nå!

Nå har det meste av hønsehirsen spirt og en effektiv bekjempelse er mulig i de fleste kulturer. Ikke vent til hirsa er så stor at den er høgere en den dyrka kulturen.

Les mer ›

Hønsehirse og svartsøtvier på agendaen

Amfiet på Gjennestad ble godt fylt opp med ca 65 personer da temaet - Hvordan skal vi ta kontrollen over hønsehirse og svartsøtvier i 2017 - ble satt på agendaen.

Les mer ›

Spennende dager på Frukt- og bærseminar 2017 i Drammen

På frukt- og bærseminaret ble det satt fokus på dagsaktuelle temaer for frukt og bærdyrkere. Over 200 deltakere fikk med seg siste nytt innen næringen.

Les mer ›

Årsmøte 2017

Velkommen til årsmøte i NLR Viken.

Les mer ›

Dyrking av jordbær og bringebær i substrat

Dyrking under tak og i torv eller kokus er ønska av omsetnaden for å utvide sesongen og å gjere bærleveringa meir forutsigbar.

Les mer ›

Personalsamling og strategiarbeid i NLR Viken

Den 15. og 16. februar var ansatte og styret samlet for å jobbe med ny strategiplan for NLR Viken.

Les mer ›

Tre rådgivere fikk Norges Vel sin medalje for lang og tro tjeneste

På personalsamlingen til NLR Viken 15. og 16. februar ble tre rådgivere satt ekstra stor pris på og ble tildelt "Det kongelige Selskap for Norges Vel sin medalje for lang og tro teneste".

Les mer ›

Jord- og kompostfagdag 10. mars i Lier

Hva vinner vi på å tilrettelegge for bedre jordkvalitet med mer organisk materiale?

Les mer ›

Program Frukt- og bærseminar 2017

Programmet til Frukt- og bærseminar 2017 er klart. Vi er åpne for påmelding.

Les mer ›

Bedre utnyttelse av husdyrgjødsel

Foredragene av Oddbjørn Kval-Engstad i NLR Innlandet vil gi deg god kunnskap om hvordan en skal få best utnyttelse av husdyrgjødsel og biogjødsel.

Les mer ›

Presentasjoner og sortsliste fra oppsummeringsmøte grønnsaker er tilgjengelig her

Den 6. desember arrangerte vi oppsummeringmøte for grønnsaksdyrkerne (hovedsaklig kålvekster, salater og sellerier) på Foss gård i Lier.

Les mer ›

Forsøksteknikker

Vi søker etter en forsøkstekniker i 60 - 100 % stilling.

Les mer ›

Tunge maskiner – Hva skjer i jorda?

Jordpakking i djupere lag, er et faktum når det kjøres med tungt utstyr. Jordpakking i djupere lag er så å si upprettelige.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side