IMG 1555

Vil du være med i dyrkingsgruppe på grovfôr?

Vi ønsker å starte opp med flere dyrkingsgrupper i grovfôrproduksjon, vil du være med? En dyrkingsgruppe/grupperåd er en god arena for erfaringsutveksling, aktiv diskusjon og felles problemløsing.
NLR Viken
Solnedgang

Årsmøtet i NLR Viken fulgte styrets innstilling

Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag om å godkjenne avtalen om å etablere samvirkeforetaket Norsk Landbruksrådgiving SA gjennom sammenslåing av de ti regionale rådgivningsenhetene og foreningen Norsk Landbruksrådgiving. Samtidig vedtok Årsmøte å oppløse NLR Viken. Sittende styre ble valgt til avviklingsstyre.
NLR Viken
Lunch med fag 2023

Lunsj med fag hver onsdag

Gratis webinar om korndyrking hver onsdag - ta lunsjen med oss!
NLR Viken
IMG 20210514 170003

Eplekurs

Kurset er aktuelt for alle som har interesse for epledyrking. Hovedfokuset blir nystartede dyrkere.
NLR Viken
Motebilde2022

Vel gjennomført grønnsaksmøte 2022 - presentasjoner fra møtet finner du her

23. nov på Foss gård i Lier: Plantehelsesituasjonen fremover og EUs "Farm to fork" arbeid. Tilgjengeligheten på PV-midler i Norge. Høydepunkter fra årets sortsprøvinger. Arbeid og virkemidler for å redusere avrenning fra landbruket til Lierelva og Oslofjorden, samt hvordan kostnadsendringer påvirker 2023-produksjonen
NLR Viken
Fotosyntesen

En film om fotosyntesen

Vi har laget en film om fotosyntesen med fokus på matproduksjon som en del av prosjektet Kunnskap for klima.
NLR Viken
Fangvekster på vendeteig i potetåker. Foto: Siri Abrahamsen

Markdag: Fangvekster i potet

Fangvekster på vendeteigen i potet har flere fordeler! Vi ser på ulike blandinger sådd på vendeteig og i potetåker.
NLR Viken
Lunsj med fag 10 mai skifteplan mobil

Lunsj med fag: Skifteplan mobil

Få med deg de nyeste oppdateringene i Skifteplan mobil 10. mai kl. 11. Spesielt fokus på plantevernjournal med vannjournal.
NLR Viken
1 2 3 4