Motebilde2022

Vel gjennomført grønnsaksmøte 2022 - presentasjoner fra møtet finner du her

23. nov på Foss gård i Lier: Plantehelsesituasjonen fremover og EUs "Farm to fork" arbeid. Tilgjengeligheten på PV-midler i Norge. Høydepunkter fra årets sortsprøvinger. Arbeid og virkemidler for å redusere avrenning fra landbruket til Lierelva og Oslofjorden, samt hvordan kostnadsendringer påvirker 2023-produksjonen
NLR Viken
Fotosyntesen

En film om fotosyntesen

Vi har laget en film om fotosyntesen med fokus på matproduksjon som en del av prosjektet Kunnskap for klima.
NLR Viken
Fangvekster på vendeteig i potetåker. Foto: Siri Abrahamsen

Markdag: Fangvekster i potet

Fangvekster på vendeteigen i potet har flere fordeler! Vi ser på ulike blandinger sådd på vendeteig og i potetåker.
NLR Viken
Lunsj med fag 10 mai skifteplan mobil

Lunsj med fag: Skifteplan mobil

Få med deg de nyeste oppdateringene i Skifteplan mobil 10. mai kl. 11. Spesielt fokus på plantevernjournal med vannjournal.
NLR Viken
Forsoksresultater 2021
Medlem

Forsøksresultater 2021 fra NLR Viken

Her finner du NLR Vikens forsøksmelding med resultater fra forsøk gjennomført i 2021. Forsøksresultatene er allerede sendt ut til alle medlemmer i posten.
NLR Viken
Nedfelling av husdyrgjodsel JIO

Ta prøve av husdyrgjødsla

Næringsinnholdet i husdyrgjødsel varierer med dyreslag, fôrmiddel, mengde strø, vanninnblanding og lagringsmåte. For en optimal disponering og bruk av husdyrgjødsla er det viktig å vite næringsinnholdet i gjødsla du sprer.
1 2 3 4