Surfôrtolken

(Oppdatert: 28.09.2018)

Grovfôranalyser helt nødvendig når man skal drive med fôrplanlegging. Det er mye penger å spare på å fôre riktig. Det er også helt nødvendig for å opprettholde produksjon og god helse på dyra.  

Surfôrtolken er et verktøy som hjelper deg med å forstå grovfôranalysen. Analyseresultatene blir sammenliknet med ønskelig nivå, og ser også på sammenhengen mellom analyseresultatene og gjødslingspraksis. Rapporten fra Surfôrtolken er på en side, med en samlet vurdering tilslutt.

For å kunne vurdere både fôrkvalitet og gjødslingsstrategier må man analysere for både næringsinnhold og mineralinnhold. Det er også mulig å analysere og tolke for gjæringskvalitet. Hvis man driver med melkeproduksjon der sporer kan være et tema er gjæringskvalitet spesielt viktig.   

Næringsinnholdet bestemmes ut ifra energi, protein og fiberinnhold. Kvaliteten påvirker fôropptaket og mengden kraftfôr som må gis for at dyra skal få tilstrekkelig med næring.

Mineralinnholdet reflekterer gjødslingsnivået og om graset har fått gjødselen som trengs for optimal vekst. I grovfôrproduksjonene er det er særlig to mineraler som er viktige: svovel og kalium. Svovel er viktig for avlingsnivået, proteinproduksjonen i graset, fordøyeligheten samt for mikrobene i vomma. Svovelinnholdet i norsk jord har gått ned de siste årene på grunn av redusert sur nedbør. Mangler forekommer oftest på moldfattig jord. Svovelet må mineraliseres før plantene kan ta det opp slik at svovelmangel syns ofte når jorda er kald og fuktig. Symptomene viser seg på de yngste bladene, som blir blekt grønne/gule. Svovelbehovet øker med nitrogenopptaket. Ved bruk av husdyrgjødsel og ren nitrogengjødsling kan en fort få for lite svovel tilgjengelig for graset. 

Ønsker du hjelp til å vurdere grovfôranalyser, kontakt vår grovfôrrådgiver Julie Wiik.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.