Markdag i frøeng og kornarealer for medlemmer i NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag

06.06.2018 (Oppdatert: 13.06.2018)

Tid: -


Som tidligere år arrangerer NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag markdag i fellesskap. Vi starter hos Charlotte og Bjørnar Langklep, Undrumsdal, hvor vi ser på økologisk engsvingelfrøeng, videre til Hans Chr. Bjerkesti hvor vi har et forsøk med Hussar Plus i timoteifrøeng ved siden av Undrumsdal kirke, så til en rødkløverfrøeng til Johannes Ugulen, enga ligger ved siden av forsøket i timotei. Så går programmet over på vårraps hvor vi skal til Kåre Hesby, Sem og se to forsøk, sortsforsøk og gjødslingsforsøk. Videre kjører vi til Kristian Hotvedt hvor det er forsøk med biogjødsel i korn og gras. Etter besøk i frøenger og kornarealer samles vi på Fadum hos Henny Fadum og Geir Nilsen hvor det også er ei timoteifrøeng. Da blir det servert jordbær og is og info fra frøavlerlaget.
Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.