Markdag - Drenering

11.10.2017 (Oppdatert: 11.10.2017) ,  Siri Abrahamsen

Tid: -
Sted: Bjørn Lund, Skallebergveien 243, 3280 Tjølling


Forsker Atle Hauge fra NIBIO har etablert et dreneringsfelt med utprøving av ulikt filtermateriale hos Bjørn Lund i Tjølling. I feltet er det lagt dreneringsrør dekket med henholdsvis sagflis og sand og teppefilterrør. Tilsvarende felt ble etablert i Fredrikstad for 4 år siden. Vi diskuterer filtermateriale og annet vedrørende drenering. I år er tanken å se på grøfteplogen/L-skjæret til Knut Ekvall. (Tidligere år har vi fått demonstrert Kjedegraver og Raadahlshjulet.) Velkommen! Arr.: Et samarbeid mellom Nibio, NLR Viken, Fylkesmannen