Markdag: Fangvekster i korn

11.10.2017 (Oppdatert: 12.10.2017) ,  Siri Abrahamsen

Tid: -
Sted: Reidar Lund, Stokke Ravei 682, Stokke


Vi ser på demofelt hvor vi har sådd raigras om våren, oljereddik + forvikke i stående kornåker i slutten av juli og oljereddik + forvikke etter høsting av kornet. Vi vurderer og diskuterer effekten/ nytteverdien av de ulike vekstene (hindre næringslekkasje, ta vare på jorda, bedre jordkvaliteten, sanere sykdommer/ skadedyr mm). Feltet ligger rett ved gården. Kaffe og "biteti". Velkommen! Arr. NLR Viken med økonomisk støtte fra FMLA Vestfold