Kurs i bruk av gnagermidler, Gjennestad

30.09.2019 (Oppdatert: 30.09.2019)

Tid: -
Sted: Gjennestad Hus 85


Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler. Det er nå etablert en autorisasjonsordning slik at bønder som har autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler, kan ta et tilleggskurs for bruk av enkelte smågnagermidler på egen eiendom.


KURS I BRUK AV SMÅGNAGERMIDLER

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Det er nå etablert en autorisasjonsordning slik at bønder som har autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler, kan ta et tilleggskurs for bruk av enkelte smågnagermidler på egen eiendom.

Det holdes kurs på Gjennestad lørdag 30. november 2019 kl 10.00

Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.

Lærer er Knut Olav Omholt fra Norsk Landbruksrådgiving Viken.

Kurspris: kr 2.000,-

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Elektronisk påmelding her, eller til 33 36 32 10, eller til elisabeth.larsen@bondelaget.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.