Markdag: Fangvekster etter tidlig kultur

11.10.2017 (Oppdatert: 12.10.2017) ,  Siri Abrahamsen

Tid: -
Sted: Henrik Berg, Søndersrød Gård i Helgeroa (Helgeroveien 1104)


Vi ser på ulike fangvekster som ble sådd 13. juli hvor det hadde vært tidlig gulrot. Vi vurderer og diskuterer effekten/ nytteverdien av de ulike vekstene (hindre næringslekkasje, ta vare på jorda, bedre jordkvaliteten, sanere sykdommer/ skadedyr mm). Feltet ligger langs gårdsveien opp mot gården. Kaffe og "biteti". Arr. NLR Viken med økonomisk støtte fra FMLA Vestfold