Norsk landbruksrådgiving Øst inviterer til webinarserie for småskala allsidig økologisk grønnsaksdyrking med direkte og lokal omsetning.

Foreleserne er Hans Gaffke og Thomas Holz, begge Norsk Landbruksrådgiving Øst og nasjonale fagressurser innen økologisk grønnsaksdyrking.

Program:

Markedshagedyrking, praktiske eksempler.

Økologisk landbruk - idegrunnlag, regelverk, tilskudd v. Hans Gaffke.

2 produsenter presenterer

Pris for hele webinarserien:

Medlemmer i NLR-enhet: 700kr

Øvrige deltakere: 1400kr

Påmeldingsfrist 13.oktober

Påmelding

Webinarserie 7 webinarer 1