Velkommen til kurs HMS i landbruket.

Mandag 27.mars 2023 kl 18.00-21.00 på Teams

Priser

Prisen forutsetter at du er medlem i NLR Øst og at du her tegnet HMS-avtale.

  • Kr. 2000,- for kun HMS avtale.
  • Kr. 2500,- for medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Øst
  • Kr. 3000,- for ikke-medlemmer

Informasjon om kurset

Informasjon om kurset