Årets konferanse fokuserer på norsk konkurransekraft, nærmere bestemt hvordan vi kan opprettholde og videreutvikle den norske grøntnæringens unike konkurransefortrinn, for å være en aktiv bidragsyter til grønn vekst og verdiskaping.