Etter at Fredrik Bakke hadde høstet gulrota ble det i midten av juli anlagt et demonstrasjonsfelt med ulike frøblandinger til fangvekståkeren. Det ble sådd striper med Pionerblanding, "Brunlanesblanding", "Skjærgårdsblanding", fôrvekstblanding og reint raigras, og på tvers av frøblandingene har vi prøvd ut ulike tiltak som gjødsling etter oppspiring, pussing for å unngå frøsetting (både ugras og fangvekster), sprøyting med Boxer (mot søtvier) og Puma Extra (mot hønsehirse). Vi diskuterer bakgrunnen for valg av arter og har med spade for å se nærmere på rotutvikling.

Målet med prosjektet er å finne fangvekstblandinger som:

  • takler utfordringene med etablering på sandjord
  • holder ugrasfloraen under kontroll
  • unngår oppformering av (og helst sanerer) skadelige nematoder og plantesykdommer
  • gir bedre jordkvalitet og hindrer jorderosjon og tap av næringsstoffer

Her er det mye å se og diskutere! Silja Valand, Torgeir Tajet og Siri Abrahamsen deltar. Enkel bevertning.

VELKOMMEN!

Prosjektet er finansiert av Klima- og miljømidler fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.


Fangvekster arr
Fangvekster. Foto Siri Abrahamsen