NORSØK og Norges Vel inviterer til biogasskurs med befaringer. Kurset gir en innføring i det viktigste man behøver å vite for å vurdere biogassanlegg med praktisk tilnærming fra kursholdere med førstehåndserfaring med prosjektering og drift av anlegg.

Hovedtema:

  • Innføring i biogass på gårdsnivå - hva, hvorfor og hvem passer det for?
  • Biogassprosessen - hvordan fungerer den, hvordan starte opp?
  • Råstoff - hva kan man mate inn i et anlegg?
  • Økonomi og støtteordninger
  • Sikkerhet og rutiner

Målgruppe for kurset er bønder som vurderer eller har biogassanlegg, men er åpent for alle. Kurset blir hos Norges Vel, Bråteveien 200, Skjetten

Det blir befaring på gårdsanlegget hos nabo Olav Morten Haug som bruker grisemøkk og matavfall fra storhusholdning.

Arrangementet er støttet av Viken fylkeskommune.

22. september blir det befaring på to gårdsanlegg i regi av Gårdsbiogass Norge. Gårdsbiogass Norge består av NORSØK og NOBIO og er støttet av Innovasjon Norge.

  1. Elling Ruggli, Rakkestad. Har melkeku og kylling, startet opp vår 2022.
  2. Tomb vgs., Råde. Har anlegg tilknyttet landbruksskolen fra 2010.