Intensiv og berekraftig grovfôrproduksjon

Gjødsling, protein og kløver

Landbruket er i endring. Bonden møter krevjande utfordringar og omstillingar. Næringa treng kunnskap der forsking, rådgiving og andre samhandlar og spelar kvarandre gode til nytte for bonden.

Rådgiving, næringsutøvande i landbruket, forvaltning, undervisning og andre landbruksengasjerte blir inviterte til fagdagar i Rogaland med markvandring på Særheim.