Hans Gaffke frå NLR Øst, som har hatt ei rekkje Marknadshagekurs, blir med på markvandringa og gir gode råd om korleis ein kan lykkast med dyrkinga.

Markvandringa er hos Anne Karin Eid, Åsemyrvegen 580, 2930 Bagn.

Anne Karin driv småskala grøntproduksjon i hovudsak til eige bruk. Ho dyrkar etter økologiske prinsipp og har eit stort utval av vekstar innanfor grønsaker, potet, salat, urter og bær. Vi får servert ein salat av lokale vekstar med brød og saft.

Påmelding på sms til Magnhild Strand, tlf. 93452532 innan 10. august.

Velkommen!

Markvandring grontproduksjon