I samarbeid med landbrukskontoret i Tønsberg kommune, inviterer NLR Viken til markdager.

Sted: NLRs forsøksfelt på Barkåker

  • Sommersådde og vårsådde fangvekster. Silja Valand, NLR.
  • Arts- og sortsvalg til fangvekster sådd i stående korn eller like etter tresking, plantevern, gjødseleffekt, såmetoder og aktuelt såutstyr. Silja Valand, NLR.
  • Vi ser på tilslaget av ulike arter av vårsådde fangvekster, sådd til to ulike tider i 2 sorter vårhvete, 2 sorter bygg og havre. Silja Valand, NLR.
  • Demonstrasjon av jordstruktur og aggregatstabilitet. Silja Valand, NLR.
  • Klimaarbeidet i norsk jordbruk, bruk av klimakalkulatoren og klimaeffekten av fangvekster. Julie Wiik, NLR.
  • Fangvekster er bra for vannkvaliteten. Informasjon om arbeidet med å bedre vannkvaliteten i elv og fjord. Tønsberg kommune.
  • RMP-tilskudd til fangvekster. Tønsberg kommune.

For vår oversikt, er det fint om dere sender påmelding til hans.ivar.nesse@tonsberg.kommune.no
Påmeldingsfrist: Dagen før hver markdag. Om du glemmer å melde deg på, er du selvsagt likevel velkommen!