Velkommen til grovfôrdagen på Særheim!

Me har planlagd eit spennande program med ulike stasjonar der me viser og diskuterer faglege utfordringar og problemstillingar. Du møter rådgivarar på fagområda grovfôr, maskin/teknikk og HMS.

Prima sponsar gratis grillmat.

Odd ingebret demokasse foto Turid fitjar

Grovfôr

 • Demo: Gjenvekst hos raigras og strandsvingel slått ved ulik stubbhøgde (3 cm og 10 cm)
  • Diskusjon kring slåttetid og slåttestrategi
 • Demo: gras dyrka ved ulik pH (pH 5,1 og pH 7,0)
 • Demonstrasjon av jordstruktur og biologis aktivitet med ulik grad av jordpakking
 • Forsøksfelt: haustrug, eittårig- og toårig ragras sådd på hausten – resultat og gjennvekst
 • Demonstrasjon av slangespreding med separert husdyrgjødsel og husdyrgjødsel med ulik tørrstoff
 • Presentasjon av prosjektet Mafigold – forsøksfelt gjødsla med ulike fraksjoner separert husdyrgjødsel

Maskin/teknikk

 • Utstilling: kunstgjødselspredere
 • Utstilling: pickup rive
Gjdselpspreiar 2 Foto Jan Karstein Henriksen

HMS

 • Demonstrasjon av gjødselgassmåler
 • Mulighet for kontroll av brannslukningsapparat
Brannslukker arnfinn foto turid fitjar