TEMA: RIKTIG BRUK AV HUSDYRGJØDSEL

Handtering, kombinasjon av fullgjødsel og spredeutstyr

Kl 12.00 Info om gården med Bjørn Holand,

Kl 12.15 Forutsetninger for god utnyttelse av husdyrgjødsla v/Are (god drenering, pakking, jordtemp mm)

Kl 12.30 Plantedekkets betydning for valg av gjødselstyrke v/Gustav (bevaring av et robust plantedekke, ugrasandel, beitetrykk, artsvalg)

Kl 12.40 Hva gjør vi når fullgjødsla er blitt så dyr v/Gerbrand (husdyrgjødsel i kombinasjon med mineralgjødsel)

Presentasjon og demo av utstyr

  1. Eik senteret
  2. AK maskin
  3. K.Simonsen, Harstad, avd landbruk
  4. Bjørn Holand, demo av separering og ny tørrgjødselvogn