Med høgt prisnivå og lite sannsynleg for nedgang på kort sikt gjer det enda viktigare at det ein gjer er lønsamt. Mineralgjødsla er største enkeltkostnaden i fleire kulturar og korrekt køyring og innstilling er kritisk for eit godt og jamt resultat. Feltforsøk me hadde i fjor viste god effekt av kantspreiing på avling og økonomi langs kanten.

Så korleis kan ein best stille inn reiskapen som er å få kjøpt i dag?

Me har invitert dei største forhandlarane i fylket til å vise fram og testkøyre sin reiskap!

Arrangementet er gratis, ingen påmelding, enkel servering. Velkomen!