Årsmøtet i Agder Frøavlerlag vil bli holdt mandag 28. mars kl. 19.00 på Reddalsveien 215, NIBIO Landvik. Vanlige årsmøte saker.

Faglig program:

  • Oppsummering av avling og kvalitet på mottatt frø i 2021 v/Geir Paulsen, FKRA
  • Nytt fra frøavlsforskningen v/Trygve Aamlid og Lars T. Havstad, NIBIO

God servering!

Vi håper på godt fremmøte og ønsker alle vel møtt!

Hilsen styret i Agder Frøavlerlag og NLR Agder