Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Løkdyrkerforening arrangere fagdag i løk for alle produsenter i landet. Etter fagdagen avholdes årsmøte i Norsk Løkdyrkerforening.

Mer informasjon om program og påmelding kommer.

Sortsfelt i lok
Foto: Gerd Guren